>

BCG og SAP samarbeider om å gjøre bedrifter bærekraftige

Konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) innleder et nytt samarbeid med SAP om et felles tilbud innen bærekraftig forretningstransformasjon. Det vil gjøre bedrifter i stand til å måle forretningsverdien av sitt bærekraftsarbeid, sette de riktige klimaambisjonene og lage håndterbare bærekraftsplaner. 

Med det nye partnerskapet kan bedrifter ved hjelp av teknologi adressere sitt klimaavtrykk og håndtere både økende krav fra investorer og stadig strengere regler. Forskning fra analytikerselskapet IDC viser at bærekraft har blitt selskapenes høyeste prioritet. 

– Ifølge en av IDCs siste undersøkelser mener tre fjerdedeler av lederne som er involvert i bærekraftsarbeidet i sine bedrifter at faktorer som miljø, sosialt ansvar og styring (ESG) er viktige for bedriftens forretningsverdi. BCG og SAP er begge i forkant med å tilby kundene konkrete løsninger for bærekraftig konvertering. Det nye samarbeidet vil videre hjelpe IT-kjøpere til å bruke teknologien strategisk for å nå sine bærekraftsmål, sier Björn Stengel, global leder for bærekraftsforskning i IDC. 

Tre nøkkelområder for omstilling til økt bærekraft  

SAP og BCG tilbyr markedsledende løsninger innen tre områder som er viktige for en vellykket transformasjonsstrategi, endring av forretningsmodell og teknologisk innovasjon. Bedrifter vil blant annet kunne: 

  • Integrere ledende måling av karbondioksidsporing og intelligens i kjernevirksomheten og strategiske beslutninger. Dette gjøres gjennom en kombinasjon av to markedsledende løsninger innen BCGs CO2 AI og SAP Product Footprint Management. 
  • Få hjelp til å oppnå ”zero waste” i leverandørkjeder gjennom løsninger som vurderer muligheten for sirkularitet i en bedrifts portefølje med hensyn til hele leverandørkjeden og produktporteføljen. Det bygger på løsningene BCGs CIRCelligence og SAP Responsible Design and Production.
  • Bruk en helhetlig kontroll- og rapporteringsløsning støttet av SAP Sustainability Control Tower-løsningen og BCGs Compliance Target Operating Model. Løsningene bidrar til å sikre overgangen med fokus på forretningsverdi og at regler følges. 

 – Bærekraftige bedrifter skaper positive effekter for fremtidige generasjoner, men ingen organisasjon kan nå sine bærekraftsmål alene. Arbeidet krever koordinering på tvers av hele verdikjeden og det er her SAPs partnerskap med BCG spiller en nøkkelrolle. Å kombinere BCGs ekspertise, verktøy og tjenester med SAPs teknologi gir bedrifter den åpenheten, databasen og strategiske veiledningen de trenger, sier Christian Klein, CEO og medlem av SAPs styre. 

 – Jeg er overbevist om at en organisasjons miljøpåvirkning snart vil være like viktig for interessenter som økonomiske resultater. Tidlige initiativtakere innen bærekraft har sett konkurransefortrinn i opptil 15 år og en markedspremie på 10 prosent. Nå ser vi en enorm mulighet for selskaper over hele verden. Partnerskapet med SAP betyr at våre kunder kan transformere seg i et enestående tempo, avslutter Christoph Schweizer, CEO i BCG. 

Sustainability Transformation-tilbudet fra BCG og SAP er tilgjengelig for å testkunder akkurat nå med en forventet bredere lansering i løpet av tredje kvartal 2022. 

Om SAP  

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. 

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.