>

Nemecko spustilo aplikáciu na varovanie pred koronou

Bratislava —  Nemecká aplikácia na varovanie pred koronavírusom je najväčším open-source projektom, aký bol kedy na zadanie nemeckej vlády vytvorený. Na vzniku aplikácie sa podieľala aj spoločnosť SAP, jej vývoj trval len 50 dní.

„Projektový tím pracoval na tom, aby sa aplikáciu, ktorá nám pomôže prerušiť reťazec nákazy, podarilo vytvoriť v rekordnom čase,“ povedal Jürgen Müller, člen predstavenstva spoločnosti SAP. „Spolupráca s open-source platformou GitHub je vynikajúca a je dôkazom živej kultúry softvérového inžinierstva v Nemecku. Teraz už je dôležité len to, aby aplikáciu používalo čo najviac ľudí.“

Corona Warn App je dostupná v Google Play Store i v App Store spoločnosti Apple a od zverejnenia si ju už stiahlo 6 miliónov ľudí. Aplikácia vznikala v úzkej spolupráci medzi SAP, Deutsche Telekom a ďalšími partnermi. Corona Warn App je open-source, to znamená, že jej zdrojový kód je zverejnený na platforme GitHub a ktokoľvek si ho môže pozrieť. Túto možnosť využilo už viac ako 109-tisíc návštevníkov a viac ako 7-tisíc z nich aj prispelo svojimi pripomienkami. Ide tak o vôbec najväčší open-source projekt na zadanie spolkovej vlády. Vzhľadom na vysoký záujem sa zvažuje sprístupnenie aplikácie aj mimo územia Nemecka.

Pri jej vývoji autori kládli najväčší dôraz na používateľskú skúsenosť pri prevádzke, ochrane dát a technologickej podpore. Aplikácia je jednou z prvých v Európe, ktorá je postavená podľa špecifikácií Exposure Notification Framework, pripravených spoločnosťami Apple a Google. Používatelia smartfónov s operačným systémom Android i iPhonov ju tak môžu mať spustenú na pozadí a zároveň používať ďalšie aplikácie.

Od používateľov nežiada žiadne osobné údaje ako meno, vek, či adresa a ani nezaznamenáva údaje o polohe. Medzi smartfónmi, ktoré sa dostanú do svojej blízkosti, po istom čase dôjde k výmene náhodne vytvorených kódov, ktoré sa uchovávajú len v telefóne používateľa. Keďže sú zašifrované, nedá sa zistiť, aké zariadenie je za kódom. Používatelia s pozitívnym testom na COVID-19 môžu svoje kódy zverejniť a každý, kto s nimi prišiel do styku, dostane upozornenie.

Autori aplikácie pri vývoji úzko spolupracovali so Spolkovým úradom pre informačnú bezpečnosť (BSI) a Spolkovým komisárom pre ochranu dát a slobodu informácií a zapracovali všetky ich pripomienky, týkajúce sa možných zraniteľností.

Podľa prieskumu Norimberského inštitútu pre trhové rozhodnutia obyvatelia Nemecka od aplikácie na sledovanie kontaktov počas pandémie očakávajú, že bude decentralizovaná, dobrovoľná a že nebude vedieť identifikovať používateľa. Aplikácia, na ktorej vývoji sa podieľala aj spoločnosť SAP, tieto požiadavky spĺňa.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.


Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.