>

SAP predstavil SAP Customer Data Platform, má zmeniť spôsob práce so zákazníckymi dátami

Bratislava, 15. októbra 2020 — Spoločnosť SAP predstavila novú platformu pre zákaznícke dáta – SAP Customer Data Platform. Nástroj budúcej generácie umožní firmám nanovo definovať zákaznícku skúsenosť naprieč všetkými kontaktmi so zákazníkmi, od obchodu a marketingu až po predaj a služby. SAP nové riešenie predstavil na online podujatí SAP Customer Experience LIVE.

Tým, čo od seba jednotlivé značky odlišuje, sa čoraz častejšie stáva zákaznícka skúsenosť. Mnohé z nich preto využívajú platformy pre zákaznícke dáta, ktoré slúžia hlavne pre marketingové účely. Takéto úzke zameranie však príliš často brzdí ich skutočný potenciál. SAP Customer Data Platform preto pridáva aj bohatý obsah využiteľný v rámci obchodu, pri predaji alebo službách. Ponúka personalizáciu založenú na schopnosti zbierať a spravovať údaje o klientoch. Organizácie vďaka tomu môžu spoznať zákazníka na každom mieste kontaktu, viesť s ním efektívnu konverzáciu a vytvárať jeho dlhodobú lojalitu.

Spájať, rešpektovať, chápať a personalizovať dáta na dosiahnutie úspechu

Platforma SAP CDP je špeciálne navrhnutá tak, aby využívala štyri kľúčové príležitosti na zvýšenie dosahu značky a efektivity:

  • Prepája všetky dátové zdroje v organizácii. Ak zákaznícke dáta uchováva nezávisle od seba niekoľko dátových zdrojov, výsledkom je budovanie dátových síl a fragmentácia pohľadu na zákazníka. SAP Customer Data Platform umožňuje využívať dáta zo všetkých zdrojov v organizácii: priamo z CRM, zo sekundárnych, terciárnych a offline zdrojov, streamov činností, z podujatí alebo z obslužných oddelení vo forme transakčných, behaviorálnych a zážitkových dát. Bez ohľadu na zdroj sa spolu s kontextom udržiavajú nad prevádzkovými dátami. Výsledkom sú živé, jednotné zákaznícke profily, aktualizované v reálnom čase a v konkrétnom momente.
  • Rešpektuje ochranu súkromia zákazníkov. V dnešnom prostredí ochrany súkromia musia značky chápať ako, kde a kedy možno zákaznícke dáta používať. SAP Customer Data Platform umožňuje holistickú stratégiu ochrany súkromia. Prichádzajúce dáta priraďuje k profilu len po získaní potrebných súhlasov. To zvyšuje transparentnosť spôsobu aj dôvodov ich zbierania.
  • Porozumenie Big Data. SAP Customer Data Platform ponúka výkonnú segmentáciu a indikátory aktivity, počítané v reálnom čase. Vytvára dátový základ pre budovanie cieľovej skupiny a podklady na relevantné, personalizované a omnikanálové kontakty so zákazníkmi. Centralizovanie správy cieľovej skupiny pomáha značkám ponúkať konzistentný zážitok naprieč ich marketingovými riešeniami, riešeniami na personalizáciu, obchod, služby a predaj, čo je nevyhnutné v rámci stratégie „zákazník na prvom mieste“.
  • Hyperpersonalizácia kontaktov, založená na komplexnom pohľade na zákazníka. SAP Customer Data Platform pomáha zjednotiť obrovské množstvá prevádzkových dát s dátami z miest kontaktu so zákazníkmi a skúsenostných dát. Výsledkom je relevantné oslovenie zákazníka v správnom čase a na správnom mieste cez kanál, ktorý uprednostňuje a spôsobom, aký si želá.

„Neexistujú dvaja rovnakí zákazníci. Nikto nie je úplne predvídateľný,“ hovorí Trond Anderson, šéf IT stratégie a architektúry v spoločnosti Elkjøp Nordic AS, ktorá je jedným z najväčších predajcov spotrebnej elektroniky v severských krajinách. „So SAP Customer Data Platform dokážeme vytvoriť kontextový pohľad na zákazníka a prepojiť ho s jednotným profilom. Dokážeme tak lepšie predvídať jeho túžby a potreby v čase. Výsledkom je vyššia efektivita a istota, že sa k dátam správame v súlade so všetkými nariadeniami a s rešpektom.“

Stavanie na silných základoch

SAP Customer Data Platform je postavená na základoch cloudových riešení SAP Customer Data Cloud, založených na technológii Gigya. Ich súčasťou sú riešenia SAP Customer Identity and Access Management a SAP Enterprise Consent and Preference Management, čo pomáha vytvoriť digitálny profil, ktorý je bezpečný a v súlade s nariadeniami. SAP Customer Data Platform slúži v reálnom čase ako spojivo profilu. Poskytuje informácie, na základe ktorých možno viesť relevantnú konverzáciu kedykoľvek sa zákazník chce spojiť so značkou.

„Nevynašli sme CDP, no SAP Customer Data Platform otvára tento koncept novým príležitostiam,“ povedal Bob Stutz, prezident SAP Customer Experience. „Je jednou z najpokročilejších platforiem pre zákaznícke dáta na podnikovej úrovni. Pomocou zjednotenia veľkého množstva údajov umožňuje vytvoriť skutočne personalizované zážitky, ktoré menia anonymných používateľov na známych, verných zákazníkov“.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať
životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.


Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.