>

SAP och Girteka Logistics tar nästa steg inom digital logistik

Girteka Logistics, ett av Europas ledande transportföretag, har valt SAP Business Technology Platform för sin digitalisering. Det gör att bolaget kan ta ytterligare ett viktigt steg mot ökad hållbarhet och digital logistik – och använda sin affärsdata mer effektivt.

För över ett år sedan antog Girteka Logistics en ambitiös vision för sin affärsutveckling. Målet var att digitalisera sin logistik och all verksamhet senast 2025 med hjälp av SAP.

– Vi har påbörjat vår digitala transformation och valde SAP som partner under denna resa. Girteka Logistics ska bli ett datadrivet logistikföretag och vi ser att SAP erbjuder de bästa verktygen för att nå våra mål, säger Vytenis Šuklys, Chief Financial Officer på Girteka Logistics.


Genom att välja SAP Business Technology Platform, som inkluderar SAP Data Analytics Cloud, SAP Data Warehouse Cloud och SAP Data Intelligence, kan Girteka Logistics hantera och analysera data i realtid genom hela affärskedjan, inklusive sin transportflotta, lagerhantering, logistikdrift och kundservice.

– SAP:s mål är att tillhandahålla öppen data till specialister inom olika områden så att teamen kan samarbeta ännu bättre. Våra lösningar för maskininlärning och analys hjälper företag att förstå hela sin verksamhet och direkt analysera och visualisera sin data. Det minskar mängden manuellt arbete och sannolikheten för misstag – och gör att kunderna kan fatta snabbare och mer välgrundade beslut, spara tid och naturligtvis också pengar, säger Kęstutis Kasakaitis, försäljningschef för SAP i Litauen.

– SAP-lösningar som baseras på artificiell intelligens, teknik för maskininlärning, fokus på användargränssnitt, självbetjäning och prestanda kan hjälpa oss att bli ett nästa generations logistikföretag och lösa våra stora datautmaningar. I dag kan vi inte ge klartecken till nya krav från verksamheten eftersom det tar lång tid att få fram rätt rapporter, men med SAP:s självbetjäning blir processen avsevärt snabbare. Den nya business intelligence-plattformen hjälper oss också att hantera vägtransporter och miljöutmaningar. Genom att optimera affärsprocesser och planera rutter mer effektivt kommer vi att kunna minska CO2-utsläppen genom hela affärskedjan, konstaterar Vytenis Šuklys.

Girteka Logistics transporterar över 820 000 fulla lastbilar varje år och har fler än 25 olika dataanalyskällor. Genom att samla dessa källor i en homogen SAP-miljö för affärsdataanalys kommer mer än 500 anställda från olika avdelningar att få tillgång till tillförlitlig data från en enda källa. SAP-verktygen kommer att vara till nytta för samtliga 20 000 anställda på Girteka Logistics Group.

Förutom vanlig data samlar Girteka in data från sina lastbilssensorer. De planerar också att använda extern data för att i realtid ge värdefulla insikter, hjälpa till att optimera och planera olika affärsprocesser.

Enligt Vytenis Šuklys är företagets viktigaste mål att minska volymen manuellt arbete med minst 20 procent, öka effektiviteten i rapporteringen med 40 procent, påskynda beslutsprocesserna och att nå de uppsatta hållbarhetsmålen.

– Vi letade efter en dataanalysplattform som kunde stötta oss under många år framåt och därför är det viktigt att löpande uppdateringar ingår. Ett annat viktigt kriterium är självbetjäning. Vår verksamhet förändras snabbt och vi vill att dataanalysen ska vara tillgängliga för anställda utan inblandning av IT, och på så sätt sticker SAP-lösningarna ut. SAP är vår partner för att genomföra digitaliseringen och att välja en homogen affärsplattform från SAP gör att vi får den kontinuitet vi behöver, säger Vytenis Šuklys.

Girteka Logistics genomför nu en digitalisering av hela sin logistikverksamhet. SAP Transport Management Module, SAP ERP och SAP:s lösning för medarbetarupplevelser ska användas i verksamheten över hela Europa och OSS-länderna.

 

Om Girteka Logistics

Girteka Logistics är Europas största transportföretag med över 820 000 fulla lastbilar varje år. Företaget har vuxit från 600 lastbilar 2010 till 9 000 lastbilar i Europa och OSS-länderna 2021. Med över 20 000 anställda är Girteka Logistics en ledande lastbilstransportör och förstahandsvalet för de största globala varumärkena. För mer information, besök www.girteka.eu.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: 87 procent av världens globala handel går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra företagskunder kan skapa intelligenta och hållbara verksamheter. SAP hjälper enskilda personer och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete som vässar deras konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och hur de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att företag och offentliga verksamheter inom 25 olika branscher över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

 

Mer information:

Simonas Bartkus
Head of Marketing and Communications, Girteka Logistics
Tel. +370 688 85 186
E-post simonas.bartkus@girteka.eu 

Kestutis Kasakaitis
SAP Lietuva UAB
Sales Manager
Tel. +370 685 82320
E-post kestutis.kasakaitis@sap.com

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
Tel. +46 73 827 1074
E-post ulrika.wass@sap.com