>

Samhall moderniserar HR-arbetet med molnlösning från SAP

Samhall är ett unikt företag som har ett uppdrag att utveckla medarbetare med funktionsnedsättning genom arbete. HR-processerna har ett stort fokus och ställer krav på ett effektivt och användarvänligt systemstöd.

Efter en omfattande utvärdering föll valet på SAP:s molnbaserade HR-lösning SuccessFactors som i dag används av 800 chefer.

– Vi är mitt inne i en digitaliseringsresa som berör alla områden inom företaget, allt från HR till affärs- och ekonomifunktionen. Vi visste att vi levde i en gammal systemlösning och behövde ett modernt systemstöd för allt som vi ville åstadkomma, säger Ulrika Henningsson, HR-strateg och projektägare på Samhall.

Samhall ägs av staten och omsätter cirka nio miljarder kronor varje år. Huvuduppdraget är att skapa jobb åt personer med funktionsnedsättning och ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1 500 medarbetare varje år ska gå vidare till nya jobb hos andra arbetsgivare.

– Med SAP SuccessFactors har vi fått en lösning som stöder huvudprocessen men också flera centrala HR-processer på Samhall. Det är en molnlösning som också gör att man kan jobba på distans – det kunde man inte tidigare, berättar Anja Gingnell, Knowit-konsult och projektledare.

SAP SuccessFactors är en heltäckande och molnbaserad HXM-lösning (Human Experience Management). Den är utformad efter medarbetarnas upplevelser, dvs vad de behöver, hur de arbetar och vad som motiverar dem.

Den nya HR-lösningen används nu av 800 första linjens chefer på Samhall och målet är att digitalisera ännu fler processer.

– Vi har sjösatt ett vardagsnära system som fungerat från första dagen. Men vi är inte framme på vår digitaliseringsresa – den har bara börjat, säger Ulrika Henningsson.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.