>

SAP Sustainability Control Tower – företagets samlade bild av sin verksamhet

SAP lanserar nu SAP Sustainability Control Tower – en ny lösning för att hjälpa företag att övervaka och styra sin verksamhet med en kombination av traditionella och hållbarhetsrelaterade resultatindikatorer.

Den molnbaserade lösningens dashboard ger chefer en oöverträffad helhetsbild av verksamheten och gör att man snabbare kan reagera på händelser som oupptäckta hade kunnat äventyra affärsmålen.

– Lanseringen av SAP Sustainability Control Tower är ytterligare en viktig milstolpe i vårt uppdrag att etablera den ”gröna raden” vid sidan av den översta och nedersta raden som nyckelfaktorer för hur det går för bolaget. Med SAP Business Technology Platform som grund ger lösningen den smidighet och flexibilitet som behövs för att snabbt kunna anpassa sig till föränderliga krav utan man behöver skriva kod, säger Gunther Rothermel, chef för SAP S/4HANA Sustainability Management.

SAP Sustainability Control Tower ger företag möjlighet att bli intelligenta och hållbara baserat på såväl finansiella som miljömässiga, sociala och styrande (ESG) indikatorer. Det innebär att de fullt ut kan bedöma sin globala påverkan både inom den egna verksamheten och i sina affärsnätverk.

– Det allra första ett företag behöver göra för att bli hållbart är att förstå sitt miljöavtryck baserat på fakta och siffror. Därför kombinerar SAP Sustainability Control Tower företagens ESG-data i en samlad vy. Det hjälper ledningen att fatta välgrundade beslut för att forma en bättre och mer hållbar framtid, säger Jan Gilg, ansvarig för SAP S/4HANA.

Med hållbarhet och socialt ansvarstagande som mål

Ett antal drivkrafter – ekologiska, ekonomiska och samhälleliga – motiverar i dag företag och hela branscher att göra sin verksamhet mer hållbar. Företag har till exempel noterat att investerare, aktieägare, tillsynsmyndigheter och konsumenter i allt högre grad efterfrågar ansvarsfullt framställda produkter och tjänster med ett mindre miljöavtryck.

I en studie av konsumentköp som gjordes mellan 2015 och 2019 framgår att andelen produkter som marknadsförts med hållbarhetsargument växte mer än sju gånger snabbare än andra produkter och de stod för 54,7 procent av CPG-marknadstillväxten. Enligt Världsbanken har 65 initiativ för att prissätta koldioxidutsläpp redan implementerats över hela världen. En Deloitte-undersökning från 2021 bekräftar också att yngre generationer vill arbeta för företag med ett syfte bortom vinst.

De ambitiösa mål som diskuterades vid FN:s klimatkonferens (COP26) i Glasgow gör det också uppenbart att företag är under en växande press att påskynda sina hållbarhetsarbete i enlighet med regelverken. Och att ESG-relaterade nyckeltal har blivit en del av ”licensen för att driva verksamheten”.

Enligt 2021 SAP Insights global survey som riktade sig till anställda med insikter i sin organisations hållbarhetsmål, åtgärder och rapporteringsmetoder, uppgav 17 procent av de tillfrågade att miljöfrågor redan väsentligt påverkar deras företags ekonomi och verksamhet.

Integrera hållbarhet i affärsprocesserna

SAP Sustainability Control Tower hanterar fragmenterad finansiell rapportering direkt genom att ge företag verktyg så att de kan utöka sitt fokus på översta och nedersta raden till att också omfatta den ”gröna raden” som baseras på nyckeltal för hållbarhets. Med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt kan företag nu integrera hållbarhet i hela sin verksamhet och få konkreta insikter i hela värdekedjan. Det gör det möjligt att gå över till affärsprocesser med låga koldioxidutsläpp.

– Med hjälp av insikterna från kombinerad data får man löpande en bild av företagets prestanda som manuella processer baserade på kalkylblad inte kan matcha. Enklare styrprocesser, rapportering och resultatstyrning uppfyller kraven både för det växande antalet legala krav och framväxande standarder för hållbarhet, säger Rothermel.

SAP Sustainability Control Tower använder World Economic Forums Stakeholder Capitalism Metrics som grund. De kan användas av företag för att anpassa resultatrapporterna efter ESG-indikatorer och inkluderar icke-finansiell information utifrån fyra faktorer: människor, planet, välstånd och principer för styrning. Stakeholder Capitalism Metrics underlättar anpassning mellan ESG-ramverk och skapar datapunkter som är jämförbara mellan företag – oavsett bransch eller region.

Utveckling tillsammans med kunder och partner

Som en del av sin samarbetsmodell för innovation har SAP arbetat nära kunder och partner för att testa SAP Sustainability Control Tower under utvecklingsfasen. Det är viktigt för att säkerställa att lösningen uppfyller marknadens krav och är fokuserad på användarnas behov. Återkoppling från kunderna används löpande för att förbättra produkten och anpassa nya versioner till kundernas prioriteringar. Partnerskap med BCG, Deloitte, EY och PwC kommer att bidra till att förstärka SAP:s starka erbjudande till sina kunder om ESG-rapportering och klimatefterlevnad.

SAP Sustainability Control Tower är en av flera hållbarhetslösningar som SAP lanserat under 2021. I november kom SAP Responsible Design and Production, en lösning för att designa hållbara produkter och förenkla övergången till en cirkulär ekonomi. Med SAP Product Footprint Management som lanserades i september kan företag kartlägga sitt koldioxidavtryck genom hela leveranskedjan och få möjlighet att fatta beslut som förbättrar nyckeltal inom hållbarhet. Den produktrelaterade informationen om koldioxidavtryck samlas in under produktion, materialanskaffning och transport – och kan sedan användas av andra lösningar, som t.ex. SAP Integrated Business Planning for Supply Chain.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

Om SAP
SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.