>

Fem åtgärder för en hållbar verksamhet – allt handlar om data

Hållbarhet är en lagsport. Inget företag eller organisation kan klara allt på egen hand.

Ett levande ekosystem är det bästa sättet att göra det möjligt för oss alla att nå våra hållbarhetsmål. Det är därför vi på SAP samarbetar brett. Teknikföretag, ledande intresseorganisationer (NGO-er), managementkonsultföretag, globala systemintegratörer, plattformar för hållbarhetsvärdering och standardiseringsorganisationer – alla hjälper oss att förstå vilka behov som finns och hur vi kan bygga lösningar för att stödja dem.

Självklart arbetar vi också hårt för att öka hållbarheten i vår egen verksamhet. Nyligen kunde vi berätta att vi kommer att nå vårt mål för nettonollutsläpp genom hela värdekedjan redan 2030. Tidigare var målet satt till 2050. Vår hållbarhetschef förklarar hur vi har lyckats nå målet 20 år tidigare än planerat.

Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Hållbara företag får inte bara konkurrensfördelar – de kommer också att lättare kunna anpassa sig till de allt strängare klimatreglerna och fokusera på nya affärsmöjligheter. Men omställningen brådskar.

Därför lanserar vi nu vår guide ”Five Actions for Sustainable Business”.

De fem åtgärderna vi föreslår kan genomföras av alla företag oavsett storlek, bransch, land och stadium av utveckling. Genom att knyta strategi till genomförande vill vi visa en tydlig färdplan till en mer hållbar framtid. Om varje företag tog de här fem stegen skulle det innebära ett stort kliv framåt mot de positiva resultat som vi akut behöver.

  1. Upprätta en hållbar affärsstrategi

Se till att hållbarhet är en central del i din övergripande affärsstrategi där alla företagsfunktioner bidrar. Mät era framsteg och rapportera era årliga hållbarhetsresultat på samma nivå som ekonomin.

  1. Bädda in hållbarhetsdata i processer och nätverk

Använd hållbarhetsdata i era affärsprocesser för att fatta hållbara och lönsamma beslut och mäta prestanda. Dela sedan prestandadata med era leverantörer, branschorganisationer, tillsynsmyndigheter och intresseorganisationer. Det kan till exempel inkludera beräknade koldioxidutsläpp, vattenanvändning, återvinningsbarhet eller information om arbetskraft.

  1. Hantera koldioxid- och klimatexponering i hela verksamheten

Minska era finansiella risker och värna företagets rykte genom att redovisa och hantera klimatrelaterade utsläpp i hela er värdekedja, ner till individuell produkt- och tjänstenivå.

  1. Återanvänd och bli regenerativ

Använd operativa principer för att undvika, minska, återanvända och återvinna material för att minimera avfall och påskynda era cirkulära ekonomiprocesser. Gå från att göra ”mindre dåligt” till att i stället göra ”mer bra”.

  1. Prioritera människor i hela värdekedjan

Förbättra er sociala hållbarhet genom att respektera arbetsstyrkans mångfald, säkerhet och mänskliga rättigheter, utveckla lärande och tillväxtmöjligheter och använd kraften i företagets inköp.

Notera att data är nyckeln till samtliga fem steg. Uttrycket ”det som mäts blir gjort” kan användas på allt från intäkter till vinstdata och hållbarhet. För att underlätta bättre användning av data har SAP tagit fram ett nytt molnerbjudande – SAP Cloud for Sustainable Enterprises.

Det är en omfattande portfölj av lösningar som gör att företag på ett holistiskt sätt kan hantera sin hållbarhetsprestanda.

Även om lösningen är heltäckande är tillvägagångssättet enkelt: ett anpassningsbart molnerbjudande, en licens, implementationssupport från SAP och tillgång till vårt ekosystem av skickliga partner.

SAP Cloud for Sustainable Enterprises ger er den teknik ni behöver för att leverera resultat. Oavsett om ni vill uppnå hållbarhetsmål med nollutsläpp, uppfylla hållbarhetsbestämmelser, återvinna avfallsmaterial eller få en mer mångsidig skara medarbetare.

Klicka här för att läsa hela Julia Whites blogginlägg på engelska.


Texten är en sammanfattning och baserad på en blogg av Julia White, chief marketing and solutions officer och styrelsemedlem av SAP SE. Bloggen på engelska kan du läsa i original här.