Kan bristande samarbete leda till brutna löften?

Blogg — Den globala pandemin visade tydligt att försörjningskedjorna står inför enorma utmaningar och den nuvarande strukturen ifrågasätts alltmer. Från att ha varit något av en organisatorisk...

Läs mer

I solidaritet med Ukraina

Liksom resten av världen ser vi på kriget i Ukraina med bestörtning och fördömer invasionen på starkaste möjliga sätt. En så omänsklig handling är en…

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

← Äldre inlägg

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig