>

Mer samarbete krävs för att digitalisera byggbranschen

Automatisering och digitalisering har gjort att hela branscher förändrats från grunden och nya företag och satsningar sett dagens ljus. Men i vissa sektorer har man inte kommit lika långt trots nya satsningar och spännande testprojekt – den svenska byggbranschen är ett exempel. Där behöver man ta ett ännu större helhetsgrepp om digitaliseringen.

Nyckeln är att byta ut separata byggsajter och stängda IT-system med öppna gränssnitt och ökat samarbete mellan företag, leverantörer och myndigheter.

En stor utmaning för byggbolagen är att få tid till annat än sin kärnverksamhet. Men här finns mycket att vinna. Digitaliseringen ger en stor hävstångseffekt på arbetsmiljö och föryngring, spårbara leveranskedjor och materialflöden, återvinning och hållbarhet, konstruktion, säkerhet och regelefterlevnad.

Det finns såklart ljusglimtar. Många svenska byggbolag har kommit rätt långt till exempel genom att använda AI för att få ett bättre beslutsunderlag innan man sätter spaden i marken. Man arbetar också hårt med smart visualisering av data och simulering av exempelvis hur vinden kommer att flöda mellan husen. Bostadsrättsköpare kan även få hjälp med att visualisera hur det kommer att se ut i den tilltänkta lägenheten.

Fingervisning om framtiden

Tidigare i år presenterades slutrapporten ”Uppkopplad byggplats” från Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Det är en läsvärd sammanfattning av lärdomarna från flera samarbetsprojekt i byggbranschen och en fingervisning om vad som behövs i framtiden.

Rapportförfattarna Martin Rudberg och Lars Stehn lyfter fram just vikten av öppenhet och att skapa ekosystem med både bygg- och teknikbolag. Enligt dem står hela branschen inför ett tekniskt vägval.  Rådet är att bygga moderna ekosystem genom att samarbeta mer med andra företag och myndigheter och koppla samman sina system via öppna API:er.

Utmana gamla strukturer

Jag tror därför att byggbolagen ännu mer måste våga utmana gamla strukturer och centralisera funktioner som i dag är helt utspridda. Det går att spara enorma summor bara på att automatisera och minska arbetsinnehållet i produktionen.

Det behövs också en högre grad av kostnadsmedvetenhet i löpande beställningar. I dag görs de i något av en gråzon och leder till att bara 30 procent av alla byggprojekt håller budget och bara 15 procent genomförs i tid. Här kan digital teknik hjälpa till med ökad spårbarhet och synlighet i leveranskedjorna.

Det är inte ovanligt att ett byggbolag har uppåt 1 000 olika leverantörer som ofta hänger med under lång tid. Med sådana långa relationer måste man ha bra koll på sina leverantörer och här borde byggbranschen hämta inspiration från konsultbolagen.

Stort intresse för nya verktyg

Svinn och korruption är en annan utmaning i branschen. I dag finns tekniska lösningar för att till exempel checka in och ut verktyg på en arbetsplats – och att undvika att flera personer delar på samma passerkort.

Vi ser också att byggbolagen allt oftare vill ha ett utökat tekniskt HR-stöd för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ett lockande arbetsklimat och större mångfald. Det brådskar för behovet av föryngring ökar för varje dag. Snittåldern på erfarna hantverkare är hög och i dag finns det alldeles för få utbildningsplatser inom bygg i Stockholmsområdet.

Hitta inspiration från andra branscher

SAP är inte bara en leverantör av tekniska system och anpassade branschlösningar utan vi har också konsulter och rådgivare. Det gör att vi kan guida kunderna genom hela processen och dra nytta av vår globala närvaro och erfarenhet från andra branscher.

Jag tycker själv att byggbolagen borde snegla mer på vad som händer inom bilbranschen. Där har man ett försprång efter att ha arbetat med automatisering under flera decennier. Nu rekryterar bilföretagen också retail-experter och en Volvo säljs i dag som en prenumerationstjänst.

Samma nytänkande behövs i byggbranschen – och lösningen är mer samarbete. Inte att alla ska göra allt själva.


av Chris Berry,
Sverigechef för SAP