>

Allt fler företag har en mogen strategi för ökad hållbarhet

Allt fler företag har i dag en mogen strategi för att bygga in hållbarhet i sina processer. Det visar SAP i en ny rapport där man undersökt hur motivation och hinder för att införa hållbarhet i verksamheten har utvecklats med tiden. Rapporten släpps inför FN:s klimatkonferens (COP27) som den här gången går av stapeln i Sharm El-Sheikh, Egypten, i november.

– Nu när så många företag integrerar hållbarhet i sina viktigaste beslut, måste de se till att deras hållbarhetsdata är lika omfattande och mätbar som alla andra typer av data, säger Antti Soini, vd för SAP Svenska.

Den nya studien är baserad på enkätsvar från över 6 000 företagare i 40 länder och 29 branscher – och en fortsättning på en hållbarhetsstudie från 2021.

Kundernas efterfrågan är drivande för motivationen

Intäkts- och vinsttillväxt är fortfarande tillsammans med företagets vision de främsta drivkrafterna för företag som agerar hållbart. Med samtidigt visar rapporten att kundernas efterfrågan ökat sjufaldigt i betydelse sedan den tidigare rapporten från 2021. Det var den största förändringen av någon motivator och visar på en rejäl ökning av det inflytande som kunderna har på ett företags hållbarhetsstrategi.

Nya hinder har uppstått

Bortsett från den osäkerhet som covid-19-pandemin inneburit har också andra hinder tillkommit. Företagens brist på finansiering, osammanhängande strategier och svårigheter att försäkra sig om att hållbarhetsinvesteringar ger avkastning uppges vara de främsta hindren att agera för ökad hållbarhet.

Att mäta miljöpåverkan, integrera hållbarhet i processer och anpassa åtgärderna till strategin är hinder som har minskat i betydelse. Det pekar på en mognad av affärsprocesser och en bättre förståelse för hållbarhet.

Fler investeringar för att bekämpa klimatförändringar

De flesta företag uppger att de vill öka sina investeringar för att ta itu med problem som orsakas av klimatförändringar under de kommande tre åren. Årets undersökning visar också att fem gånger fler företag planerar att börja investera i hållbarhet jämfört med förra året, medan antalet företag som planerar att dra ned på sina investeringar minskar med 55 procent.

Aktieägare stöder i allmänhet företag som investerar i hållbarhet. De flesta tillfrågade i rapporten tror att deras finansiella intressenter i hög grad är toleranta mot företagets hållbarhetsmål, även till priset av en uppskjuten eller minskad lönsamhet. 

Underliggande strategier

Företag inser att ett mer hållbart arbetssätt inte bara är en trevlig gest utan ett sätt att skapa lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden. Hela 86,7 procent av de tillfrågade uppger att de använder data som strategiskt och operativt beslutsunderlag.

Delvis kan det vara en följd av förbättrad av kvalitet på tillgängliga data med mätvärden som mognat och förlitar sig mindre på antaganden och uppskattningar. Många företag har också utvecklat interna mätsystem. Trots det säger många att de behöver mer frekventa och tillförlitliga data med bättre transparens när det gäller de beräkningar och antaganden som används.

Fler tar deltar i hållbarhetsarbetet

I tidigare SAP Insights-rapporter har det framgått att integrationen av hållbarhet i verksamheten nästan enbart drevs på chefsnivå. Men den senaste rapporten pekar på att allt fler medarbetare är med och driver frågan vilket visar att företag integrerar hållbarhet mer brett inom sina verksamheter.

– Hållbarhetstänkandet måste vara något som alla inom verksamheten deltar i. Och det är inte möjligt om inte högsta ledningen gör hållbarhet till en framgångsfaktor. Först då kan medarbetarna införliva hållbarhet i hur de tänker och vad de gör, säger Antti Soini.

Ljus framtidsprognos

Även om det fortfarande finns utmaningar kring strategi, finansiering och datatransparens, leder forskningsrapporten till slutsatsen att företag håller på att mogna när det gäller att integrera hållbarhet i sina affärsprocesser. Av undersökningssvaren framgår att det är en följd av delat ansvar, ökad vilja att gå kunderna till mötes och bra stöd från investerarna. Företagen ser också en bättre datakvalitet och stimuleras av högre affärsresultat.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

 

För mer information, kontakta:

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com