>

Företagen behöver lågkodsverktyg för att kunna ställa om

Runt om i landet arbetas det hårt på svenska företag för att möta alla nya utmaningar i omvärlden och ökade krav på långsiktig hållbarhet. Den omställningen är nödvändig och kräver stora satsningar på innovation och ny teknik.

Men trots en hög efterfrågan på utvecklare är bristen enorm. För att lyckas ställa om måste fler satsa på lågkodsverktyg (low-code och no-code) som gör att vanliga användare kan bygga applikationer utan kunskaper inom programutveckling.

Enligt en färsk undersökning av IDC upplever nästan hälften (48 procent) av de tillfrågade att brist på utvecklare gör det svårt att möta dagens behov. Det här antar man vara en av anledningarna till att bara åtta procent av företagen världen över har kunnat nå sina uppsatta mål för den digitala transformationen.

Den negativa trenden syns på flera håll. PWC:s senaste undersökning ”Global Workforce Hopes and Fears” visar att 29 procent uppger att deras land saknar resurser för att kunna utföra viktigt arbete inom bland annat hälso- och sjukvård, teknik, media och telekommunikation. För att minska kompetensgapet investerar många företag (40 procent) i kompetensutveckling och utbildningsprogram, medan andra (30 procent) höjer lönerna för att behålla sin bästa medarbetare.

Så bromsar vi snöbollseffekten

Behovet av mjukvaruutvecklare har aldrig varit så stort som i dag. Bristen påverkar inte bara företagens tillväxt och innovation, utan leder också till att utvecklare i allt högre grad måste överkompensera på arbetet och bränner ut sig. Förutom att höja löner och satsa på kompetensutveckling, kan företag bromsa den befarade snöbollseffekten genom att införa fler lösningar för low-code och no-code – mjukvaruutveckling som kräver få eller inga kunskaper inom programmering. I stället för textbaserade programmeringsspråk använder man då visuella verktyg för applikationsdesign och andra grafiska modelleringstekniker.

Det här gäller inte bara utvecklarna själva. För att företag verkligen ska kunna ställa om verksamheten och effektivt hantera sin kompetensbrist måste vi släppa in de riktiga experterna – användarna. Från finansanalytikern, produktionslinjechefen och personer i leverantörskedjan, till inköpsspecialisten och marknadsföraren.

Genom utbildning och investering i lågkodsverktyg kan företag ta mjukvaruutvecklingen från överfyllda skrivbord och lägga den i händerna på de verkliga användarna. Anställda utan programmeringserfarenhet blir på så sätt medborgarutvecklare som kan skapa och underhålla utvalda program. Det gör att erfarna utvecklare slipper enkla och rutinmässiga uppdrag och i stället kan lägga mer tid på strategiska frågor.

Low-code – även för professionella utvecklare

Men det är inte bara lekmän som kan utnyttja low-code och no-code. Professionella utvecklare kan bland annat använda den till uppgifter som är för komplexa för en icke-teknisk användare, som säkerhetsfunktioner, eller för att utveckla billigare program som sedan kan skalas upp. Båda dessa exempel kräver viss professionell erfarenhet, men med hjälp av lågkodning kan utvecklingen ske på ett mer effektivt sätt.

Det är dags för teknikföretagen att skapa en framtid där alla får plats – från den molnbaserade utvecklaren och datavetaren till företagsarkitekten, apputvecklaren, UX-designern ända ner till användare utan programmeringskunnande. Behovet är stort. Den totala marknaden för applikationsutveckling med lågkodsverktyg och processautomatisering har växt stadigt och förväntas nå 159 miljarder USD i år, en tydlig ökning från årets 27 miljoner.

SAP Build – alla företag kan bli teknikföretag

För att stötta våra kunder lanserade vi nyligen SAP Build – en uppsättning verktyg som gör att vanliga företagsanvändare kan dra nytta av vår teknik för att bygga applikationer, utan djupa kunskaper i utveckling och kod. Med hjälp av SAP Build kan vi bidra till att göra användarna ännu mer delaktiga. Och samtidigt mildra effekterna av den globala bristen på IT-kompetens genom att förvandla alla anställda till utvecklare, och alla företag – oavsett storlek eller industri – till teknikföretag.

Verktyg för low-code och no-code är en del av lösningen på många av de problem vi ser på marknaden i dag. Företagsanvändare kan jobba snabbare och mer effektivt, samtidigt som IT-teamen kan fokusera på mer kritiska uppgifter. Två parametrar som tillsammans skapar goda förutsättningar att ställa om.

Av: Antti Soini, vd för SAP Svenska