>

SAP lanserar SAP Datasphere och nya samarbeten med ledande AI-företag

SAP lanserar SAP Datasphere – nästa generations lösning för datahantering som ger kunder enklare tillgång till affärskritisk data för att snabbare kunna fatta affärsbeslut. SAP har också inlett strategiska samarbeten med en rad ledande data- och AI-företag – Collibra, Confluent, Databricks och DataRobot – för att företag ska kunna skapa en enhetlig dataarkitektur för all typ av data, oavsett var den är lagrad.

Fram till i dag har det varit en utmaning att komma åt och använda data som finns i olika system, hos molnleverantörer, dataleverantörer eller i egna system. Kunderna har varit tvungna att hämta data från ursprungligskällan och flytta den till en central plats. Det har gjort att man tappat viktig information på vägen och bara kunnat återfå den genom löpande IT-projekt och mycket manuell hantering. SAP Datasphere hjälper till att slippa sådana problem. Nu kan företag bygga en ny struktur för sin affärsdata där all affärskontext och logik är intakt.

– SAP-kunder genererar 87 procent av världens handel och SAP-data är en av företagens mest värdefulla affärstillgångar. Den är en av de viktigaste funktionerna i en organisation, oavsett om man arbetar med tillverkning, leveranskedjor, ekonomi eller HR. Nu kan vi hjälpa våra kunder att enkelt och säkert integrera sin SAP-data med data från tredjepartsapplikationer och plattformar – och på så sätt få helt nya insikter och kunskaper, säger Kenneth Dalvik, Lösningsrådgivare inom Data & Analys på SAP i Sverige.

SAP Datasphere ger tillgång till viktig affärsdata

SAP Datasphere är tillgänglig i dag och är nästa generation av SAP Data Warehouse Cloud. Lösningen gör att dataproffs får full tillgång till viktig affärsdata. Med en enhetlig modell för dataintegration, datakatalogisering, semantisk modellering, datalager, datafederation och datavirtualisering kan man använda SAP Datasphere för att få hjälp med att enkelt distribuera data i hela organisationen där all affärskontext och logik är kvar.

SAP Datasphere bygger på SAP Business Technology Platform (BTP) som har kraftfulla säkerhetsfunktioner som databassäkerhet, kryptering och regelefterlevnad. Befintliga SAP Data Warehouse Cloud-kunder behöver inte göra någon datamigrering för att dra nytta av SAP Datasphere i sin egen miljö. Bland de nya funktionerna finns datakatalogisering som automatiskt upptäcker, hanterar och styr data, förenklad datareplikering för att leverera data i realtid, och förbättrad datamodellering som bevarar all affärskontext för data i SAP-applikationer.

Längre fram kan ytterligare funktioner lanseras för att integrera applikationer och länka data och metadata från SAP:s molnapplikationer till SAP Datasphere.

Strategiska samarbeten med data- och AI-företag

Tillsammans med sina nya partner kommer SAP att kunna hjälpa hundratals miljoner användare över hela världen att fatta affärskritiska beslut baserat på enorma mängder data. Partnerföretagen har dessutom egna starka ekosystem vilket gör att kunderna kan kombinera sin data på helt nya sätt.

– Alla vill ha tillgång till SAP-data så att samarbeta med tekniska leverantörer är absolut nödvändigt för att ha en heltäckande datastrategi. I dag är normen att ha olika molnlösningar, flera leverantörer och data som lagras både i egna och externa system. SAP bryter nu ny mark genom att samarbeta med utvalda teknikföretag och hantera data från tredje part för att ännu bättre kunna möta kundernas behov, säger Dan Vesset, vice VD på IDC och ansvarig för data- och marknadsanalys.

SAP har inlett samarbeten med dessa företag:

  • Collibra som planerar att ha en skräddarsydd integration med SAP vilket gör att kunder kan bygga en strategi för företagsstyrning med hjälp av en komplett datakatalog med linjer över hela datalandskapet – både för SAP-data och annan data.
  • Confluent som planerar att ansluta sin plattform för dataströmning, vilket gör att företag kan låsa upp värdefull affärsdata och koppla den till externa applikationer i realtid. Confluents molnbaserade lösning är grunden för att realtidsdata ska kunna flyttas obehindrat i en organisation.
  • Databricks vars kunder kan integrera sina Data Lakehouse med SAP så att data kan delas och behålla sin semantik.
  • DataRobot som ger kunderna möjlighet att använda multimodala automatiserade funktioner för maskininlärning ovanpå SAP Datasphere – oavsett vilken molnplattform man använder.

Den 21 mars 2023 anordnar SAP ett event i centrala Stockholm om hur företag kan använda SAP S/4 HANA tillsammans med SAP Business Technology Platform. Klicka här för mer information och anmälningssida.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

För mer information, kontakta:

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com