>

Nya lösningar från SAP visar koldioxidavtryck på ett helt nytt sätt

För femtio år sedan lanserade SAP sitt första affärssystem och revolutionerade ekonomiredovisningen. Nu kommer en lika omvälvande satsning som ger en mycket mer precis redovisning av koldioxidutsläpp. SAP:s nya hållbarhetslösningar gör att företag enklare kan kombinera ekonomiska och miljömässiga beslut under hela affärsprocessen. Den gröna redovisningen är en integrerad del av RISE with SAP S/4HANA Cloud och lösningen GROW with SAP – och ytterligare funktioner kommer att läggas till i samband med varje ny release.

Regelverk och påtryckningar från investerare, aktieägare och konsumenter driver företag att bli bättre på att redovisa sina utsläpp av växthusgaser. Många använder i dag föråldrade verktyg och manuella processer för att redogöra för utsläppen i verksamheten och alla leveranskedjor. Värdena som redovisas är ofta genomsnittliga eller uppskattade och dessutom inkonsekventa, baserade på hela branscher eller regioner. Företag har också mycket svårt att dela utsläppsdata med sina partner i leveranskedjan. Utsläpp som sker i ett företags leveranskedja, så kallade scope 3-utsläpp, ligger utanför företagets direkta kontroll men svarar för upp till 90 procent av ett det totala koldioxidavtrycket.

Med SAP:s hållbarhetslösningar kan kunderna ersätta uppskattade eller genomsnittliga utsläppsvärden med faktiska, verifierade data. Det påskyndar övergången mot en grön redovisning där revisionsklara hållbarhetsvärden hanteras med samma kvalitet som företagens finansiella data. En sådan redovisning förväntas inom kort bli ett juridiskt krav inom EU och andra områden.

Företag behöver redovisningssystem för sina utsläppsdata som är lika granskningsbara, transparenta och tillförlitliga som de ekonomiska data man visar upp. Och nu kan företag hantera faktiska data på transaktionsnivå, snarare än att använda uppskattningar eller medelvärden. Det är viktigt att kunna se värdekedjan som en helhet och exakt var utsläppen sker för att sätta sina mål för nettonoll och identifiera specifika områden för koldioxidutsläpp. Med koldioxidredovisning som en transaktion i den gröna redovisningen kan företag fatta detaljerade, korrekta och snabba beslut som gynnar både ekonomi och miljö.

För att underlätta övergången för kunderna till en grön redovisning lanserar SAP en uppdatering av SAP Sustainability Footprint Management. Lösningen innebär att man på ett enda ställe kan beräkna och hantera hela utbudet av växthusgasutsläpp för sin verksamhet, värdekedjor och produkter.

Genom att använda SAP Sustainability Footprint Management kan företag minska sina klimatrisker och närma sig sina klimatåtaganden genom att bättre följa och rapportera mot snabbt föränderliga standarder. Företag kan också dramatiskt förbättra hastigheten, noggrannheten och effektiviteten i att beräkna och hantera utsläpp. Verktyget erbjuder nya möjligheter för tillverkare och produktcentrerade företag, tjänsteföretag, logistik och detaljhandel. Uppdateringen kommer att vara tillgänglig från juni 2023.

SAP lanserar samtidigt SAP Sustainability Data Exchange, en helt ny lösning som gör att företag på ett säkert sätt kan utbyta standardiserad hållbarhetsdata med partner och leverantörer och påskynda utsläppsminskningen i sina leveranskedjor. SAP Sustainability Data Exchange använder standarder för koldioxidberäkning som fastställts av Partnership for Carbon Transparency (PACT) och leds av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

PACT skapade de första tekniska specifikationerna för att utbyta standardiserade utsläppsdata för koldioxid. Med hjälp av dem kan de olika utsläpps- och redovisningstekniska lösningar som ansluter på ett effektivt sätt dela hållbarhetsinformation. SAP Sustainability Data Exchange bygger också på SAP:s erfarenheter av att ha grundat Catena-X och Confinity-X, de snabbt växande datanätverken för fordonsindustrin. Betaversionen av SAP Sustainability Data Exchange är tillgänglig nu och kommer att vara allmänt tillgänglig under tredje kvartalet 2023.

Läs mer här.

Se alla nyheter från SAP Sapphire i denna News Guide.

Mer information finns även på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

 

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

För mer information, kontakta:

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com

Mikael Westmark
Presskontakt, Westmark Information
+46 707 339810
mikael@westmark.se