>

Så drar du nytta av AI-revolutionen

Många företagare jag pratar med känner en viss stress över den snabba utvecklingen på AI-området. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar är själva grunden för att kunna skapa nya affärsprocesser. Men det finns lösningar och det är långt ifrån för sent att hoppa på tåget och ta del av de fantastiska möjligheter som öppnar sig med generativ AI.

Nyligen hade jag nöjet att vara med på ett event med 300 kunder från hela EMEA-regionen. Olika branscher och företag av alla storlekar var representerade. Många intressanta diskussioner på både scen och i korridorer handlade om affärstransformation, standardisering av affärsprocesser, datahantering och hur vi ska klara av alla förändringar. Och inte helt förvånande – hur AI kan hjälpa företag att bli ännu mer effektiva och bättre på att fatta affärsbeslut.

Det är inte konstigt att AI diskuteras allt mer. Vi har bara sett början på utvecklingen av maskingenererad text, bild och media som efterliknar mänsklig kreativitet. Generativ artificiell intelligens (AI) har satt igång en våg av innovation som helt kommer att förändra hur företag fungerar.

På SAP har vi redan kommit en bra bit. I dag har mer än 24 000 kunder implementerat över 130 AI-projekt och det finns mer än 360 partnerappar med AI tillgängliga i SAP Store. Det är tillgången till affärsdata, förståelsen för komplexa affärsprocesser och vår djupa branschexpertis som gett oss ett försprång.

Data från över 25 000 kunder

SAP Business AI är djupt inbäddad i applikationer och processflöden som bygger på affärsdata som hämtats in under flera decennier. Vi har avtal med mer än 25 000 kunder om att använda deras data för att träna våra egna modeller. Med den informationen kan vi sätta in generativa AI-modeller i rätt sammanhang och leverera resultat som passar uppgiften.

Allmänna grundmodeller för AI kan på kort tid anpassas till många olika uppgifter. Användare kan enkelt interagera med modeller på sitt naturliga språk och behöver heller ingen teknisk kunskap för att använda AI. Dessutom har stora språkmodeller (LLM) blivit större och mer exakta – och det släpps hela tiden nya versioner.

Alla dessa förändringar har öppnat enorma möjligheter att bygga ännu bättre AI för företag, särskilt när vi anpassar språkmodellerna till SAP:s affärslösningar och skapar våra egna modeller med hjälp av vår strukturella data och kunskap om affärsprocesser.

Nyligen lanserade vi vår nya generativa AI-assistent Joule. Den bäddar vi in i i hela vår molnföretagsportfölj som ett led i visionen att med SAP Business AI leverera det första riktiga intelligenta systemet som från grunden förändrar hur man arbetar på företag.

Joule innebär att en kund helt enkelt kan ställa en fråga i klartext och få smarta svar från en pool av data från alla SAP-lösningar och andra tredjepartskällor. Assistenten kommer också att fortsätta leverera nya insikter som blir ännu mer intelligenta med tiden.

Tänk dig till exempel att du ber Joule att prioritera leverantörer utifrån deras genomsnittliga marginaler och koldioxidavtryck. Joule kommer då att hantera vissa uppgifter helt på egen hand, som att skriva arbetsbeskrivningar som är opartiska och följer regelverken, ta fram relevanta intervjufrågor och mycket annat.

Ett annat exempel är beslutsfattare som behöver intelligenta rekommendationer som baseras på att man kopplat ihop, förstått och bearbetat relevant information. Den sortens information kan generativ AI producera på några sekunder när den tränats att förstå relevant data på samma sätt som en medarbetare.

Men potentialen för generativ AI sträcker sig långt bortom att skapa innehåll. Tänk på lager där följesedlar måste matchas med beställningar. Där kan generativ AI automatisera processen och ge detaljerad hjälp till lagerarbetarna.

AI-optimerade affärsprocesser kan också hjälpa företag att hela tiden optimera och förbättra effektiviteten. I stället för varje tidskrävande steg för att analysera, övervaka, modifiera och automatisera sina processer, kan man beskriva vilken typ av förbättringar man är ute efter med naturligt språk.

Så känn ingen onödig AI-stress. Det finns fortfarande tid att omdefiniera hur ni arbetar – och botanisera bland nya AI-lösningar som skräddarsys efter just era unika affärsbehov.

av Antti Soini, vd SAP Svenska