>

Möt din smartaste kollega

Som en ledande leverantör av affärssystem har SAP också gått längst fram när det gäller att själva använda ny teknik. Medan generativ AI har tagit världen med storm har SAP utvecklat Joule – en generativ AI-assistent som kan ge dig bättre vägledning än till och med din smartaste och mest erfarna kollega.

– AI är en omvälvande teknik och vi vill att våra kunder ska kunna använda den fullt ut. Joule kommer inte att ersätta kollegor, utan snarare stärka medarbetarna. Du får en assistent för dagliga uppgifter som kan hjälpa dig att automatisera viktiga processer. En tidsbesparare, helt enkelt, säger Antti Soini, vd för SAP Svenska.

SAP har utvecklat affärsprogramvara sedan 1972 med resursplanering som huvudfokus. Med tiden har lösningarna utökats till att omfatta ekonomi, HR, CRM, leveranskedjor och flera andra områden som påverkar de flesta företag och organisationer.

Hela tiden har målet varit att koppla samman olika delar av ett företag. Det är också utgångspunkten för SAP:s senaste satsning, den generativa AI-assistenten Joule. Till skillnad från en vanlig chattbot som bara kan ge inlärda svar kan du interagera med Joule på en helt ny nivå. Assistenten kan både svara på följdfrågor och föreslå lösningar – och den kommer att kunna förkorta långa arbetsprocesser som normalt kräver flera steg.

Höga ambitioner för AI

SAP har som ambition att bli världens ledande leverantör av AI för företag under 2025. Joule står i centrum för den strategin och kommer att förändra många delar av kundernas verksamhet. Inte minst genom att ge smarta svar och hjälpa utvecklare att ta fram ny programvara snabbare. Det kommer att behövas eftersom antalet tekniska lösningar från tredjepartsutvecklare i SAP:s ekosystem också fortsätter att växa.

– De flesta människor är i kontakt med SAP i någon form varje dag – från när du går upp på morgonen och gör frukost, tar tåget, använder din mobiltelefon, handlar på stormarknaden tills att du går och lägger dig på kvällen, berättar Antti Soini.

Nästan alla av landets största företag och organisationer använder affärssystem från SAP som är marknadsledande i Sverige. Hela 87 procent av världshandeln involverar SAP-kunder och 77 procent av världens transaktioner sker i kontakt med ett SAP-system.

Men SAP erbjuder också lösningar för små och medelstora företag och har ett eget tillväxtprogram för nystartade företag. Hela 80 procent av SAP:s kunder är medelstora företag.

– Vi har arbetat med AI i många år och vill erbjuda pålitliga och användarvänliga lösningar för både stora och små företag. Utmaningen med AI har varit att det har krävts tung expertis – fram till nu. Generativ AI är mycket mer tillämpbart för de flesta människor, menar Antti Soini.

En digital kollega som sparar otroligt mycket tid

SAP:s vision för Joule är att medarbetarna ska kunna använda AI-assistenten som en kollega med samma kunskaper som andra kollegor har. Informationssökningar som normalt skulle ta dagar eller veckor kan göras på ett ögonblick med Joule.

– Vanligtvis går man först till en kollega för att få viss information där, och sedan till nästa för att hitta en annan typ av kunskap. Därefter kanske du går till en tredje och fjärde kollega, in i olika system och dashboards för att hitta rapporter och sedan göra en presentation för att säga något om siffrorna. Nu kan du bara fråga Joule och spara otroligt mycket tid. Vi är i ett tidigt skede men Joule kommer att lanseras inom i stort sett alla våra lösningar, säger Antti.

AI-assistenten kan svara på specifika frågor, till exempel ta fram försäljningssiffror för det senaste kvartalet i en viss region. När Joule visat siffrorna kan du ställa följdfrågor om eventuella avvikelser, om försäljningen har varit högre eller lägre än förväntat och vad det beror på.

Den generativa AI-assistenten är tillgänglig i dag för SAP SuccessFactors (HR i molnet) och SAP Start (den centrala åtkomstpunkten för SAP:s molnlösningar). SAP S/4HANA Cloud public edition (molnbaserad ERP) planeras få stöd för Joule under första kvartalet 2024, följd av  (innovation).

SAP lanserar Joule – en ny generativ AI-assistent

Med AI kommer också nya utmaningar

Även om Antti Soini tror att AI är här för att stanna, tror han inte att människor kommer att bli arbetslösa inom en snar framtid men det kommer att behövas en ny syn på utbildning och arbetskraft.

– Företagen måste tänka annorlunda. Tidigare utbildade man sig, fick ett jobb och kanske bytte jobb ett par gånger under sin karriär. Nu är det mer sannolikt att du fortsätter att utbilda dig under hela din karriär, antingen genom att gå tillbaka till skolan eller genom att företaget underlättar personlig utveckling, säger han.

På samma sätt som man använder internet för att söka och sammanställa information använder SAP:s AI-assistent data som redan finns i affärssystemet och kombinerar den med data som ligger utanför företagets system.

– Informationen finns där, men vi har inte kunnat utnyttja den på samma sätt tidigare. Den generativa AI:n kan tolka data och komma fram till det mest sannolika svaret, vilket gör att vi kan interagera med den. Varje företag har ett antal processer men ofta kan de bli effektivare. Vissa av processerna i din organisation kan vara upp till 20 år gamla, så det kan vara dags att förnya dem. Här kan Joule komma med förslag på förbättringar, förklarar Antti.

Generativ AI använder benchmarkdata för att utvärdera din organisations arbetsprocesser och identifiera var problemen ligger och vilka områden som kan förbättras. Den kan också se hur företaget presterar i jämförelse med andra organisationer.

Ökad hållbarhet

Artificiell intelligens är inte gratis, varken när det gäller pengar eller miljö. Därför har SAP satt upp tydliga riktlinjer för hur man ska göra användningen av AI så hållbar som möjligt genom att undvika onödig elanvändning och ett behov av stora datacenter för att hantera den mängd datorkraft som krävs.

Antti Soini är klar över den ställning som AI kommer att ha.

– AI är en naturlig del av framtiden. Få människor kan föreställa sig en dag utan internet eller mobiltelefoner – lika naturligt kommer AI att vara för de flesta av oss.

Klicka här för att läsa mer om SAP:s nya generativa AI-assistent Joule.

 

Intervju gjord med Antti Soini, vd SAP Svenska, om AI och den generativa AI assistenten Joule. Innehåll är baserat på advertorial i Finansavisen i Nov 2023.