>

SAP tar ännu ett steg för att hjälpa kunderna till en molnbaserad affärsstrategi

SAP presenterade i dag en omfattande uppsättning resurser, tjänster och ekonomiska incitament för att hjälpa kunder att flytta sitt affärssystem till molnet och fortsätta sitt innovationsarbete. Programmet ”RISE with SAP Migration and Modernization” tar itu med två problem som företag möter när de flyttar till molnet – omfattning och kostnad.

Programmet hjälper till att flytta även de mest komplexa affärssystemen till molnet genom att eliminera anpassad kod, datasilor och komplexa arbetsflöden.

– Varje organisation behöver en molnbaserad affärsstrategi. Det är viktigare än någonsin att svenska företag påbörjar sin migrering och modernisering så att de kan utnyttja de möjligheter som finns i molnet, inklusive AI och hållbarhetslösningar, säger Antti Soini, vd för SAP Svenska.


Antti Soini, vd SAP Svenska

Det nya programmet hjälper SAP-kunder genom löpande uppdateringar och innovationer. När kunderna använder molnet tar SAP ansvaret för driftsäkerhet, stärkt säkerhet och regelefterlevnad, och gör att de verkligen kan dra nytta av sin affärsdata. Oavsett om företagen för närvarande kör SAP ERP Central Component (SAP ECC) eller en lokalt installerad version (on prem) av SAP S/4HANA, lotsar programmets automatiserade funktioner och assisterade tjänster användarna hela vägen från förberedelser till driftstart. Programmet introducerar också en rad nya tjänster och incitament för att hjälpa kunder att övergå till RISE with SAP-lösningen.

– SAP visar tydligt att de är medvetna om de komplexa utmaningar som kunderna står inför när de ska flytta till molnet. Samtidigt som man tar hänsyn till deras tidigare investeringar i befintliga system, säger Christine Grimm från styrelsen för den tyska SAP-användargruppen DSAG.

– Genom att utöka RISE with SAP-erbjudandet med finansiella incitament och support stödjer SAP aktivt kunderna på deras resa till molnet och gör övergången enklare. Vi på DSAG uppskattar initiativet och viljan som SAP visar. Målet måste vara att förbättra och utöka erbjudandet i samarbete med SAP för att möta de komplexa krav och utmaningar som våra medlemmar ställs inför när de beslutar sig för att gå över till molnet. På så sätt kan vi säkerställa att de fullt ut kan dra nytta av de utökade möjligheterna och innovationerna i RISE with SAP, fortsätter Christine Grimm.

Ekonomiska incitament för att kompensera kostnaderna

För att ta hänsyn till SAP-kundernas investeringar och hjälpa till att kompensera kostnaderna för migration och transformation introducerar SAP ett tidsbegränsat erbjudande som kan minska migrationskostnaderna med upp till 50 procent och snabbare ge lönsamhet. Fram till slutet av 2024 kommer lokala SAP S/4HANA- och SAP ECC-kunder som flyttar till lösningen RISE with SAP eller GROW with SAP att ha tillgång till rabatter som kan användas för att kompensera för kostnaden för supportunderhåll, molntjänster eller molnabonnemang. Detta ekonomiska incitament kommer att omfatta SAP S/4HANA Cloud och affärslösningar som supply chain, HR, spend management, CRM, verktyg för affärstransformation och utbyggbarhet via SAP Business Technology Platform.

RISE with SAP-metodik säkerställer konsekvens och kvalitet

För att säkerställa förutsägbara tidsplaner kommer alla implementeringar – både genom SAP och vårt partnerekosystem – att följa RISE with SAP-metodiken. Med kontroll av viktiga milstolpar kommer det att ge tydlighet under hela projektprocessen. Den stöds av SAP:s tjänster och specialister som ser till att metodiken tillämpas i alla faser fram till lansering. SAP utbildar och validerar partner i att tillämpa RISE with SAP-metodiken och arbetar nära dem för att säkerställa konsekvens och kvalitet.

Ny tjänst för äldre versioner – SAP S/4HANA Cloud Safekeeper

För kunder som behöver mer tid för att slutföra sin fullständiga migrering erbjuder SAP tjänsten SAP S/4HANA Cloud Safekeeper. Den är framtagen för kunder som använder RISE with SAP och utför anpassat underhåll på äldre versioner av SAP S/4HANA. Med SAP S/4HANA Cloud Safekeeper kan de förbereda sina system för att uppgradera till den senaste versionen av SAP S/4HANA. Det inkluderar uppgraderingstjänster och infrastrukturoptimering, samtidigt som det ger affärskontinuitet för kundernas nuvarande system med uppdateringar och patchar i ytterligare två år.


Presskontakt
Ulrika Wass, Head of Nordic & Baltic Communications
+46 738271074


Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 26 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.