>

Den enkelte medarbejder er lige så vigtig som den enkelte kunde

Virksomheder er nødt til at sætte system i den individuelle dialog med hver enkelt medarbejder. Ellers flyver ledelsen i blinde, når forandringerne skyller ind over virksomheden.

”Medarbejdernes velbefindende er big business for landets eliteselskaber”, var overskriften over en god artikel i Finans 16. oktober. Den slog fast, at mange store selskaber løfter HR-chefen helt op i den øverste ledelse, fordi den strategiske tilgang til medarbejderne er afgørende for at drive en organisation med succes.

Corona-tiden har understreget dette behov ved at udfordre både ledere og medarbejdere med store og voldsomme forandringer. Pandemien lægger sig oven på et generelt stigende tempo i forandringer, hvor medarbejdere og ledere skal vænne sig til at arbejde anderledes i stadig hyppigere skift. Hvad enten det handler om at udvide sin kompetence, arbejde fra nye lokationer eller mestre digitale værktøjer, så udfordrer disse forandringer samspillet mellem den enkelte og virksomheden.

Gid vi havde overblik

Forleden mødte jeg en HR-ansvarlig i en stor dansk produktionsvirksomhed, der grundet corona var igennem meget store lukninger, ændringer og omstruktureringer, hvor en masse medarbejdere pludselig skal styres i nye retninger og løse andre opgaver. Det måtte gøres på bedste beskub efter devisen om at slukke ildebranden. Han sagde direkte til mig: ”Gid vi havde haft det digitale overblik over vores historik og samspil med hver enkelt kollega, så kunne vi have styret ændringerne meget mere præcist og intelligent.”

Den gode nyhed for virksomhederne er jo faktisk, at medarbejderne er enormt klar, parate og interesserede i at gå i hyppig dialog med ledere og med organisation. Men hvis det skal foregå ugentligt og både handle om trivsel, arbejdsopgaver, træning og faglig sparring, slår ledernes tid ikke til længere. Derfor kan virksomheder med fordel understøtte dialogen mellem den enkelte medarbejder med moderne digitale HR-systemer. Dialogen kommer på sæt og vis til at minde mere om et socialt medie end om en årlig MUS-samtale.

Sæt strøm til dialogen

Virksomheder kan her lære noget af de digitale platforme. De samme organisationer, som gladelig investerer i apps, chatrum, helpdesk, servicecentre, chatbots og hjemmesider til at sikre dialogen med den enkelte kunde, har ofte slet ikke sat strøm til dialogen med de enkelte medarbejdere. Og det går ikke, hvis man vil tiltrække de bedste og styre organisationen gennem masser af forandring.

I topledelsen kræver det en fundamental erkendelse af, at man er nødt til at forme og udvikle dialogen med hver enkelt medarbejder. Ved at opsamle, analysere og måle medarbejdernes oplevelser med at arbejde hjemmefra, med deres leder, sidste lønsamtale, kursusindholdet og meget mere, så får den enkelte leder og den samlede organisation pludselig ”sigtbarhed” i forhold til medarbejderne.  Både individuelt for den enkelte og som et afgørende aktiv for organisationen.

Flyv i blinde

Hvorfor kan vi lære af de digitale platforme? Det kan vi, fordi den underliggende teknologi kan indføres som ét strategisk tiltag, men hver enkelt dialog mellem leder og medarbejder er unik og skal forme sig efter den enkelte medarbejders behov, karrierevej og trivsel.

Digital og strategisk HR er i min optik et af fremtidens allervigtigste ledelsesfelter. Store organisationer skal indstille sig på, at et nok så stort og værdigt brand ikke kan konkurrere med den lille og agile organisation uden at sætte fokus på alle de medarbejderoplevelser som samlet set udgør din og min jobtilfredshed. Virksomheder, som overser dette aspekt, flyver i blinde ind i en fremtid, hvor medarbejderne hellere vil arbejde andre steder!

 

Oprindelig publiceret i Finans den 11. november 2020 under titlen Ledelsen flyver i blinde uden tæt dialog med medarbejderne”.

 

Jens Bager, nordisk direktør for SAP SuccessFactors