>

Mål om lige kønsfordeling er en gamechanger

Med sit erklærede mål om en 50-50 fordeling af lederposter blandt mænd og kvinder inden 2030 har SAP sat turbo på en kulturforandring i sin globale organisation. Såvel internt som eksternt arbejder SAP målrettet på at trække flere kvinder til tech branchen og gøde deres lederambitioner, så flere kvinder får forbilleder, de kan spejle sig i.

’Balanced Leadership’ er i fokus hos SAP. Den globale forretningssoftware virksomhed med CEO, Christian Klein i spidsen har en klar ambition om at inden udgangen af 2030, så er der 50-50 procent kvinder og mænd på alle lederposter i SAP.  Men det er en vigtig pointe i SAP, at de 50-50 ikke bare handler om at prioritere kvinder for kvindernes skyld. ”Vi taler ikke om kvoter i SAP, men ved at sætte et konkret og uomgængeligt mål for, hvad vi skal opnå, har vi skabt et kulturelt fokus som tvinger vores HR-folk, recruitere og ledere, der sidder og søger efter nye kvalificerede medarbejdere, til at rette mere fokus på kvinder og være åbne for deres kompetencer, blandt andet gennem coaching i diversitet og inklusion ” fortæller Camilla Lindgren, Head of Marketing i SAP Danmark.

Camilla har en solid erfaring indenfor marketing og kommunikation i IT industrien og har ledet og arbejdet i både europæiske og globale teams, og ved af egen erfaring i SAP, hvor meget det styrker dig at arbejde i et multikulturelt miljø med diversitet i bred forstand. Det fostrer en ægte vækstkultur med respekt for køn, alder, baggrund og de forskellige kompetencer, vi hver især bringer med os.”

SAP opnåede sit 2020 mål om 25% af alle lederpositioner skulle være besat af kvinder allerede i 2017 og arbejder nu på en 2022 målsætning på 30%. I juni 2021 var 27.9% af SAPs ledere kvinder (ud af en samlet arbejdsstyrke på 103.876 ansatte).

Diversitet og inklusion i alle led

Kvinder og mænd er ikke ens, og når det ene køn dominerer IT-industrien, appellerer ny software ikke til alle de mennesker i verden, der ellers ville have gavn af den.

”Som kvinde tænker du anderledes, og har måske et særlig humant blik på teknologi og den værdi, det er muligt at opnå med teknologi. Det er vigtigt, at verdens brugere af IT i alle mulige sammenhænge føler sig set og repræsenteret i nye løsninger, og derfor er det vigtigt for tech firmaer som SAP at tænke diversitet og inklusion ind i så mange af vores egne arbejdsprocesser som muligt,” siger Rajni Ramkumar, Nordic Head of SAP Industry Value Advisory, med arbejdssted hos SAP i København.

Hun startede sin egen rejse i SAP i Indien for 15 år siden og har efter et ophold i USA nu været i København i syv år.

”SAP er et godt sted at arbejde – også for kvinder med små børn som mig, har det kunnet lade sig gøre at fortsætte i en lederposition, fordi SAP er en meget forstående arbejdsplads – både nået det gælder work-life balance og lighed i vilkår og løn.

Det største SAP-netværk er kvindernes

I SAP udfylder Camilla, Rajni og andre kvindelige ledere en vigtig funktion som rollemodeller for andre kvinder.

SAP har også et globalt SAP Business Women’s Network (BWN). Den danske afdeling  af BWN ledes af Jennifer Ruscelle, som til daglig er Global Head of Advocacy, Intelligent Spend Management.

Med mere end 13.000 medlemmer og 67 afdelinger globalt er SAP Business Women’s Network det største medarbejderdrevne netværk i SAP.

Det stræber efter at hjælpe kvindelige kollegaer med at fremme deres karriere gennem stærke relationer, deling af professionelle indsigter og udvikling af kompetencer, fx gennem mentorships, webinarer og leadership programmer.

Flere kvindelige rollemodeller i tech

Men der skal langt flere kvinder ind i tech, end der er i dag, og derfor har SAP’s Business Women’s Network i Danmark i nu tre år haft et partnerskab med den danske organisation Above & Beyond Group og deres Diversity Council alliance og ”Lead The Future” kampagne. To initiativer fokuseret på at italesætte de barrierer som kvinder oplever ift. adgang til især de øverste ledelseslag.

Gennem Lead The Future initiativet tager kvindelige ledere fra SAP og andre store danske virksomheder ud til universiteter og fortæller, via deres egen historie, de studerende om karrieremulighederne i tech og det øvrige STEM-område, dvs. Science, Technology, Engineering og Mathematics. Manglen på kvindelige rollemodeller i tech og andre STEM-brancher er et af de helt store problemer, der skal løses, forklarer Jennifer Ruscelle.

Kulturen ignorerer kvindelige forbilleder

Ifølge Jennifer Ruscelle bidrager manglen på kvindelige rollemodeller nemlig til, at kønsuligheden i tech grundlægges tidligt. ”Det begynder i skolen, og bliver mere udtalt, når pigerne bliver ældre og skal vælge uddannelse og karrierevej. Skabelsen af kvindelige rollemodeller er en af de vigtigste  ting, vi kan gøre, for at trække flere kvinder til STEM. Hvis unge kvinder kan se sig selv i disse rollemodeller, er det mere sandsynligt, at de vil gå den vej. I vores kultur hører vi meget om mænd som Albert Einstein, Charles Darwin og Stephen Hawking, men vi lærer ikke rigtig vores børn om betydningsfulde kvinder som Rosalind Franklin, Annie Easley og Marie Curie.

For nyligt viste en undersøgelse foretaget af PwC, at kun 22% af de adspurgte studerende kunne nævne en berømt kvinde fra IT industrien, mens 78% af respondenterne kunne nævne en mandlig IT profil. Hvis vi ved, at rollemodeller er en af de mest overbevisende måder at gøre unge kvinder interesserede i STEM på, så er det utroligt ærgerligt, at vores kultur ikke fremhæver flere kvinder, og det vidner om, hvor stort et arbejde det kræver af os kvinder i tech, hvis vi skal bidrage til at skabe og styrke en pipeline af dygtige kvinder i den danske IT branche.”

Bløde og hårde skills

Men én ting er at få flere kvinder til tech. Noget andet er at motivere dem til at søge lederpositioner. Det bidrager SAP’s leadership-program rettet mod kvinder til.

”Det er vigtigt, at tech anerkender, at kvinder besidder vigtige træk og kompetencer, som adskiller sig fra mænds, men er afgørende for tech og de produkter, der skabes. Men det er også vigtigt, at kvinder forstår, at de som ledere har brug for en vifte af færdigheder, hvoraf de måske ikke besidder alle fra naturens hånd. Du er måske ikke aggressiv af natur, men måske får du undervejs i dit lederskab brug at sætte dig igennem og gøre dit synspunkt gældende, og derfor skal du både tilegne dig bløde og hårde skills i vores leadership-program,” siger Rajni Ramkumar.

Mange jobs i tech er ikke ”techy”

Det er også vigtigt, at kvinder ikke fravælger tech som karrierevej i den tro, at det er en branche, hvor det kræves, at man er IT-arkitekt eller ingeniør.

”I SAP har vi masser af jobs, hvor det ikke er de tekniske kompetencer, der er et krav. Personligt er jeg cand.merc. og jeg har i min egen karriere været drevet af en interesse for at optimere virksomhedsprocesser og det at skabe bæredygtige forretningsløsninger. Og her spiller teknologien en vigtig rolle. Så er du f.eks. uddannet og fagligt interesseret indenfor HR, Finance, Kommunikation m.fl. så er der mange interessante jobs i IT-industrien. Men fællesnævneren er, at du skal være nysgerrig på teknologiens muligheder” siger Camilla Lindgren.

Vi har ikke kun ansvaret for at vise vejen for den næste generation af kvinder, men også pligten til at sikre, at der er pladser ved ledelsesbordet, når den ankommer. Det er meget sigende for, hvad vi prøver at opnå hos SAP med vores 50-50 ambition for 2030, afslutter Rajni Ramkumar, Camilla Lindgren og Jennifer Ruscelle.

Denne artikel blev oprindeligt publiseret i Berlingske den 1. september 2021.