>

SAP Sustainability Control Tower – virksomhedens overblik over sin samlede forretning

SAP lancerer SAP Sustainability Control Tower – en ny softwareløsning, der skal hjælpe virksomheder med at overvåge og styre deres forretning ved hjælp af en kombination af traditionelle og bæredygtighedsrelaterede KPIer. Dashboardet i den cloud-baserede løsning giver beslutningstagere et hidtil uset holistisk overblik over deres forretning og gør det muligt for dem at reagere hurtigere på begivenheder, der uopdaget kunne have bragt forretningsmålene i fare.

– Lanceringen af SAP Sustainability Control Tower er endnu en vigtig milepæl i vores mission om at etablere den “grønne linje” ved siden af top- og bundlinjen som vigtige målpunkter for, hvordan virksomheden klarer sig. Med SAP Business Technology Platformen som grundlag giver løsningen den agilitet og fleksibilitet, der er nødvendig for hurtigt at kunne tilpasse sig skiftende krav uden at skulle skrive kode,” siger Gunther Rothermel, Direktør for SAP S/4HANA Sustainability Management.

SAP Sustainability Control Tower gør det muligt for virksomheder at drive deres forretning baseret på finansielle såvel som miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) og dermed over tid blive en intelligent og bæredygtig virksomhed. Hvilket betyder, at virksomheden fuldt ud kan vurdere deres globale indvirkning både inden for deres egne aktiviteter og på tværs af deres forretningsnetværk.

– Det allerførste, en virksomhed skal gøre for at blive bæredygtig, er at forstå sit miljømæssige aftryk på baggrund af fakta og tal. Derfor kombinerer SAP Sustainability Control Tower virksomhedernes ESG-data i ét samlet overblik. Det hjælper ledelsen med at træffe informerede beslutninger til gavn for en bedre og mere bæredygtig fremtid,” siger Jan Gilg, Direktør for SAP S/4HANA.

Bestræbelserne på at blive mere bæredygtige og socialt ansvarlige

En række faktorer – miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige – motiverer i dag virksomheder og hele brancher til at gøre deres aktiviteter mere bæredygtige. Virksomhederne har f.eks. bemærket, at investorer, aktionærer, tilsynsmyndigheder og forbrugere i stigende grad efterspørger ansvarligt producerede produkter og tjenester med en mindre miljømæssig belastning.

En undersøgelse af forbrugerkøb foretaget mellem 2015 og 2019 viste, at andelen af produkter, der markedsføres med bæredygtighedskrav, voksede mere end syv gange hurtigere end andre produkter og tegnede sig for 54,7 procent af væksten på markedet for forbrugsgoder. Ifølge Verdensbanken er der allerede gennemført 65 initiativer til CO2-prisfastsættelse på verdensplan. En Deloitte-undersøgelse fra 2021 bekræfter også, at de yngre generationer ønsker at arbejde for virksomheder med et formål, der rækker ud over profit.

De ambitiøse mål, der blev drøftet på FN’s klimakonference (COP26) i Glasgow, gør det også klart, at virksomhederne er under stigende pres for at fremskynde deres bæredygtighedsindsats i overensstemmelse med lovgivningen. Og at ESG-relaterede målinger er blevet en del af “licensen til at drive virksomhed”.

Ifølge SAP Insights’ globale undersøgelse fra 2021, som var rettet mod medarbejdere med indsigt i deres organisations bæredygtighedsmål og aktiviteter samt rapporteringspraksis, svarede 17 procent af respondenterne, at miljøspørgsmål allerede har en betydelig indvirkning på deres virksomheds økonomi og drift.

Integrering af bæredygtighed i forretningsprocesser

SAP Sustainability Control Tower tackler den fragmenterede finansielle rapportering direkte ved at give virksomheder værktøjer til at udvide deres fokus på top- og bundlinje til også at omfatte den “grønne linje” baseret på bæredygtigheds KPIer. Ved hjælp af en datadrevet tilgang kan virksomheder nu integrere bæredygtighed i hele deres drift og få konkret indsigt i hele værdikæden. Dermed er det muligt et skifte til forretningsprocesser med lavt CO2-aftryk.

– Indsigten fra de kombinerede data giver et løbende billede af hvordan virksomheden klarer sig, som manuelle regnearkbaserede forretningsprocesser ikke kan matche. Med både det stigende antal lovkrav og nye bæredygtighedsstandarder har virksomhederne behov for en enklere måde at styre, rapportere og drifte på” siger Rothermel.

SAP Sustainability Control Tower er baseret på World Economic Forum’s Stakeholder Capitalism Metrics. De kan bruges af virksomheder til at tilpasse rapportering i forhold til ESG og inkludere ikke-finansielle oplysninger baseret på fire faktorer: mennesker, planeten, velstand og principper for forvaltning. Stakeholder Capitalism Metrics letter tilpasningen på tværs af ESG-rammeaftaler og skaber datapunkter, der er sammenlignelige på tværs af virksomheder – uanset branche eller region.

Udviklet i samarbejde med kunder og partnere

Som en del af SAP’s samarbejdsbaserede innovationsmodel har SAP arbejdet tæt sammen med kunder og partnere for at teste SAP Sustainability Control Tower i udviklingsfasen. Dette er vigtigt for at sikre, at løsningen opfylder markedets krav og er fokuseret på brugernes behov. Feedback fra kunderne bruges løbende til at forbedre løsningen og tilpasse nye versioner i forhold til kundernes prioriteter. Partnerskaberne med BCG, Deloitte, EY og PwC vil også bidrage til at styrke SAP’s stærke tilbud til kunderne om ESG-rapportering og overholdelse af klimakrav.

SAP Sustainability Control Tower er en af flere bæredygtighedssoftwareløsninger, som SAP lancerede i 2021. I november blev SAP Responsible Design and Production lanceret, en løsning til design af bæredygtige produkter og overgangen til en cirkulær økonomi. Med SAP Product Footprint Management, der blev lanceret i september, kan virksomheder kortlægge deres CO2-aftryk i hele forsyningskæden og dermed træffe beslutninger, der forbedrer deres bæredygtigheds KPIer. De produktrelaterede oplysninger om CO2-aftryk indsamles under produktion, materialeindkøb og transport – og kan derefter bruges af andre løsninger, f.eks. SAP Integrated Business Planning for Supply Chain.

 

Besøg SAP News Center. Følg SAP på Twitter på @SAPNews.

Om SAP
SAP’s strategi er at hjælpe alle organisationer med at blive en intelligent virksomhed. Som verdens førende leverandør af forretningssoftware hjælper vi virksomheder af alle størrelser og fra alle brancher med at yde deres bedste: SAP-kunder står for 87 % af den samlede globale handel. Med vores kunstig intelligens (ML), Internet of Things (IoT) og avancerede dataanalyseværktøjer gør vi vores kunder til intelligente virksomheder. SAP hjælper med at give medarbejdere og organisationer en dyb forretningsindsigt og fremmer samarbejde, så forspringet til konkurrenterne bevares. Vi forenkler teknologien for virksomheder, så de kan bruge vores software, som de ønsker – uden afbrydelse. Med vores væg-til-væg portefølje af applikationer og services på tværs af 25 brancher samt et globalt netværk af kunder, partnere, medarbejdere og ledende eksperter gør SAP det muligt for private og offentlige kunder at drive en rentabel forretning, løbende tilpasse sig og gøre en forskel.

For mere information, besøg www.sap.com/denmark og news.sap.com/denmark.

Overblik på 1 side om SAP: SAP Corporate Fact Sheet

Pressefoto og videoklip

Gå til www.sap.com/photos for billedmateriale og pressefotos i høj opløsning. Du kan downloade videoklip om forskellige emner på www.sap-tv.com. Herfra kan du også linke til dine egne websider, dele video via e-mail-links og abonnere på RSS-feeds fra SAP TV.

Pressekontakt
Ellen Vig Nelausen
SAP Nordic Integrated Communications
telefon: +45 29 23 32 34
e-mail: ellen.vig.nelausen@sap.com

SAP Press Room; press@sap.com