>

Flere og flere virksomheder har en mere moden tilgang til bæredygtighed

Flere og flere virksomheder har i dag en mere moden strategi for at indarbejde bæredygtighed i deres forretningsprocesser. Det viser en ny SAP Insights-rapport, der undersøger, hvordan motivationen og barriererne for at indføre bæredygtighed i erhvervslivet har udviklet sig over tid. Rapporten offentliggøres forud for FN’s klimakonference (COP27), som denne gang finder sted i Sharm El-Sheikh i Egypten i november.

Nu hvor så mange virksomheder integrerer bæredygtighed i deres forretningskritiske beslutninger, er de nødt til at sikre, at deres bæredygtighedsdata er lige så omfattende og målbare som alle andre typer data,” siger Jørn Bo Jacobsen, adm. direktør for SAP Danmark.

Den nye undersøgelse er baseret på svar fra mere end 6.000 virksomheder i 40 lande og 29 brancher – og er en fortsættelse af en bæredygtighedsundersøgelse fra 2021.

Kundernes efterspørgsel driver motivationen

Vækst i omsætning og indtjening er sammen med virksomhedens vision fortsat de vigtigste drivkræfter for virksomheder, der handler bæredygtigt. Samtidig viser rapporten, at kundernes efterspørgsel er blevet syvdoblet i betydning siden den foregående 2021-rapport, hvilket er den største ændring af alle motivationsfaktorer og indikerer en betydelig stigning i den indflydelse, som kunderne har på en virksomheds bæredygtighedsstrategi.

Der er opstået nye barrierer

Ud over den usikkerhed, der er skabt af covid-19-pandemien, er der også opstået andre hindringer. Virksomhedernes manglende finansiering, usammenhængende strategier og vanskeligheder med at sikre, at investeringer i bæredygtighed giver afkast, angives som de største hindringer for at accelerere bæredygtige tiltag.

Måling af miljøpåvirkninger, integration af bæredygtighed i forretningsprocesser og tilpasning af foranstaltninger til strategien er barrierer, der har mistet betydning. Det tyder på, at forretningsprocesserne er blevet mere modne og at der er en bedre forståelse for bæredygtighed.

Flere investeringer til bekæmpelse af klimaændringer

De fleste virksomheder siger, at de ønsker at øge deres investeringer for at løse problemer forårsaget af klimaændringer i de næste tre år. Dette års undersøgelse viser også, at fem gange flere virksomheder planlægger at begynde at investere i bæredygtighed sammenlignet med sidste år, mens antallet af virksomheder, der planlægger at skære ned på investeringerne, er faldet med 55 %.

Aktionærer støtter generelt virksomheder, der investerer i bæredygtighed. De fleste respondenter i rapporten mener, at deres finansielle interessenter er meget tolerante over for en virksomheds bæredygtighedsmål, selv på bekostning af udskudt eller reduceret rentabilitet.

Underliggende strategier

Virksomhederne erkender, at det at arbejde mere bæredygtigt ikke blot er en positiv ting at gøre, men en måde at skabe vækst og konkurrenceevne på i markedet. Hele 86,7 % af respondenterne siger, at de bruger data som grundlag for strategiske og operationelle beslutninger.

Dette kan til dels være et resultat af forbedringer i kvaliteten af de tilgængelige data i takt med at målingerne modnes og i mindre grad er baseret på antagelser og skøn. Mange virksomheder har også udviklet interne målesystemer. Ikke desto mindre siger mange, at de har brug for hyppigere og mere pålidelige data med større gennemsigtighed i de anvendte beregninger og antagelser.

Flere er involveret i bæredygtighed

Tidligere SAP Insights-rapporter har vist, at integrationen af bæredygtighed i forretningen næsten udelukkende blev drevet på ledelsesniveau. Men den seneste rapport viser, at flere og flere medarbejdere er involveret i at drive processen, og at virksomhederne integrerer bæredygtighed mere bredt i deres aktiviteter.

Bæredygtighedstankegangen skal være noget, som alle i virksomheden deltager i. Og det er ikke muligt, medmindre topledelsen gør bæredygtighed til et succeskriterie. Først da kan medarbejderne integrere bæredygtighed i deres måde at tænke og arbejde på,” siger Jørn Bo Jacobsen.

En lovende prognose

Selv om der stadig er udfordringer omkring strategi, finansiering og datatransparens, konkluderer bæredygtighedsrapporten, at virksomhederne er ved at modnes, når det gælder om at integrere bæredygtighed i deres forretningsprocesser. Svarene på undersøgelsen viser, at dette er et resultat af fælles ansvar, en øget vilje til at opfylde kundernes behov og god investorstøtte. Virksomhederne oplever også en bedre datakvalitet og stimuleres af bedre forretningsresultater.

 

Om SAP
SAP’s strategi er at hjælpe alle organisationer med at blive en intelligent virksomhed. Som verdens førende leverandør af forretningssoftware hjælper vi virksomheder af alle størrelser og fra alle brancher med at yde deres bedste: SAP-kunder står for 87 % af den samlede globale handel. Med vores kunstig intelligens (ML), Internet of Things (IoT) og avancerede dataanalyseværktøjer gør vi vores kunder til intelligente virksomheder. SAP hjælper med at give medarbejdere og organisationer en dyb forretningsindsigt og fremmer samarbejde, så forspringet til konkurrenterne bevares. Vi forenkler teknologien for virksomheder, så de kan bruge vores software, som de ønsker – uden afbrydelse. Med vores væg-til-væg portefølje af applikationer og services på tværs af 25 brancher samt et globalt netværk af kunder, partnere, medarbejdere og ledende eksperter gør SAP det muligt for private og offentlige kunder at drive en rentabel forretning, løbende tilpasse sig og gøre en forskel.

For mere information, besøg www.sap.com/denmark, news.sap.com/denmark eller se SAP Corporate Fact Sheet.

Besøg SAP News Center. Følg SAP på Twitter på @SAPNews.

Pressefoto og videoklip
Gå til www.sap.com/photos for billedmateriale og pressefotos i høj opløsning. Du kan downloade videoklip om forskellige emner på www.sap-tv.com. Herfra kan du også linke til dine egne websider, dele video via e-mail-links og abonnere på RSS-feeds fra SAP TV.

Pressekontakt
Ellen Vig Nelausen
SAP Nordic Integrated Communications
telefon: +45 29 23 32 34
e-mail: ellen.vig.nelausen@sap.com

SAP Press Room; press@sap.com