>

Krise i forsyningskæden – der skal gøres mere for at minimere forstyrrelser i 2023

En ny rapport viser, at et stigende antal virksomheder i Nordeuropa prioriterer en gennemgang af deres forsyningskæder. Mere end halvdelen planlægger en større ændring af deres forsyningskæde i de kommende år, og omtrent lige så mange virksomheder ser kundernes forventninger til bæredygtighed som en afgørende faktor for deres forretning. Teknologi anses for at være nøglen til at overvinde forstyrrelser – og 8 ud af 10 ønsker at gå fra en just-in-time-tilgang til en just-in-case-model.

Resultaterne fra rapporten “Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner” viser, at forsyningskæden har været et alvorligt problem for virksomhederne siden pandemiens start. En ud af to virksomheder er blevet bremset af forsinkelser i produktionen af varer eller leveringen af tjenesteydelser – i sundhedssektoren gælder det næsten tre fjerdedele (71 %) – og af mangel på råvarer (34 %).

Konsekvenserne er betydelige. Virksomhederne oplyser, at problemerne bl.a. har ført til faldende indtægter (33 %), manglende evne til at betale lønninger (31 %) og husleje (41 %), reduktion af kundegrundlaget (35 %) og skade på omdømme (27 %).

– Før pandemien blev forsyningskæden taget for givet. Den var en uhåndgribelig del af forretningen, der fungerede uden gnidninger. Logistik kom sjældent i overskrifterne, især ikke som det nu er tilfældet ved middagsbordet, på forretningsmøder og på de sociale medier. SAP’s nyligt offentliggjorte rapport viser, at virksomheder i Nordeuropa er nødt til at gentænke deres forsyningskæder og opbygge modstandsdygtighed for at kunne modstå akutte problemer”, siger Sascha Kunze, Head of Digital Supply Chain and Industry 4.0, Nordeuropa hos SAP.

Rapporten viser, at mange virksomheder er pessimistiske med hensyn til, hvornår problemerne i forsyningskæden kan løses. Over halvdelen (52 %) af virksomhederne mener, at deres nuværende problemer med forsyningskæden vil fortsætte efter 2023. Kun 1 ud af 10 virksomheder tror, at udfordringerne vil være løst inden udgangen af sommeren. Næsten en fjerdedel (21 %) af virksomhederne mener, at forstyrrelserne vil fortsætte, indtil situationen i Ukraine er løst.

Den stadigt stigende inflation betyder også, at mange virksomheder på trods af øgede priser på produkter og tjenesteydelser ikke er i stand til at dække de øgede omkostninger til leverancer. Det er ikke kun forbrugerne, men også medarbejderne, der vil mærke konsekvenserne af dette. Rapporten viser nemlig, at 63 % af virksomhederne planlægger at fastfryse omkostningerne i forbindelse med lønninger og ansættelser, mens 51 % af virksomhederne også planlægger nedskæringer. Dette øger igen udfordringen med hensyn til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Fra Just-in-Time til Just-in-Case

Selv om næsten to tredjedele af de europæiske virksomheder prioriterer lokale forsyningskæder, er fuldstændig lokal produktion urealistisk i den sammenkoblede verden vi levet i i dag. Derfor skal virksomhederne finde den rette balance mellem at tænke globalt og lokalt. For at undgå kriser i forsyningskæden i 2023 mener mere end 8 ud af 10 virksomheder, at der er behov for at gå fra en Just-In-Time-tankegang til en Just-In-Case-model.

– Virksomhedsledere konfronteres med det faktum, at hurtige forandringer er det nye normale. Evnen til at reagere på enhver forstyrrelse inden for en fint afstemt forsyningskæde er en konkurrencefordel i kampen om vækst, forbrugertillid og markedsandele. En problemfri strøm af  data langs forsynings- og værdikæden fra produktdesign til planlægning og overdragelse til produktion er afgørende. Virksomheder, der investerer i fleksible forsyningskæder, opnår en enorm fordel”, siger Sascha Kunze.

 

Om SAP
SAP’s strategi er at hjælpe alle virksomheder med at drive en intelligent og bæredygtig virksomhed. Som verdens førende leverandør af forretningssoftware hjælper vi virksomheder af alle størrelser og fra alle brancher med at yde deres bedste: SAP-kunder står for 87 % af den samlede globale handel. Med vores kunstig intelligens (ML), Internet of Things (IoT) og avancerede dataanalyseværktøjer gør vi vores kunder til intelligente virksomheder. SAP hjælper med at give medarbejdere og organisationer en dyb forretningsindsigt og fremmer samarbejde, så forspringet til konkurrenterne bevares. Vi forenkler teknologien for virksomheder, så de kan bruge vores software, som de ønsker – uden afbrydelse. Med vores væg-til-væg portefølje af applikationer og services på tværs af 25 brancher samt et globalt netværk af kunder, partnere, medarbejdere og ledende eksperter gør SAP det muligt for private og offentlige kunder at drive en rentabel forretning, løbende tilpasse sig og gøre en forskel. For mere information, besøg www.sap.com/denmark og news.sap.com/denmark.

Overblik på 1 side om SAP: SAP Corporate Fact Sheet.

Følg SAP på Twitter: @SAPNews.

SAP Press Room; press@sap.com

Pressekontakt
Ellen Vig Nelausen
SAP Nordic Integrated Communications
telefon: +45 29 23 32 34
e-mail: ellen.vig.nelausen@sap.com

Pressefoto og videoklip
Gå til www.sap.com/photos for billedmateriale og pressefotos i høj opløsning. Du kan downloade videoklip om forskellige emner på www.sap-tv.com. Herfra kan du også linke til dine egne websider, dele video via e-mail-links og abonnere på RSS-feeds fra SAP TV.