>

Kuuluuhan työkulttuuriinne myös alityön tekeminen?

Moderneissa joustavan työkulttuurin työpaikoissa olemme joskus itsemme pahimpia vihollisia. Kuinka monesti tauot jäävät pitämättä työn imun viedessä mukanaan tai kuinka usein iltaisin tai lomalla tulee ”ihan nopeasti vaan” kurkattua sähköposteihin tai tehtyä vapaalla ”pari pikku juttua” deadlinejen lähestyessä.

Kaikki tietävät, että työstä pitää myös palautua, mutta jostain syystä tätä tarvetta usein vähätellään. Organisaation johdon velvollisuus on varmistaa, että työntekijät palautuvat työstään pitämällä vapaata ja kompensoimalla ylityöt “alityöllä”.

Olemme siirtymässä pois perinteisestä organisaatiosta kohti vuorovaikutteisempia ja räätälöidympiä työnkuvia, joissa luottamus on valuuttaa. Vapaus oman työpäivän suunnitteluun tulee perustua luottamukseen ja siihen, että työ tehdään sekä työntekijän että työnantajan edun mukaisesti. Työnantajilla on halu pitää kiinni hyvistä työntekijöistä, jolla on paloa työnsä tekemiseen. Tämä edellyttää, että työntekijät eivät näänny työkuormansa alle ja pala loppuun. Siksi meidän tulee huolehtia, että työntekijät ehtivät – ja muistavat – pitää tarpeeksi vapaata palautuakseen.

Johtajat ovat luottamuspohjaisen työkulttuurin tulenkantajia, jotka varmistavat, että organisaatio pystyy vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Tärkeä osa valmistautumista on pitää henkilöstö tyytyväisenä ja halukkaana tekemään työtä – mieluiten vuosia, jotta organisaatiossa rautainen kokemus yhdistyisi nuoremman työtekijäpolven energiseen asenteeseen, sillä kumpaakin tarvitaan!

Yhteydenotot lomaileviin kollegoihin muuttuvat pitkällä aikavälillä organisaatiolle riesaksi, vaikka monet väittävätkin, että yhteyttä saa ottaa. Tunnollinen työntekijä saattaakin puolivahingossa päätyä ratkaisemaan lomalla työhönsä liittyviä tehtäviä. Meidän esihenkilöiden tulee varmistaa, että työntekijöiden lomat eivät keskeytysten vuoksi pääse sirpaloitumaan. Tämä ei saa muodostua hiljaa hyväksytyksi osaksi työkulttuuria. Hieman paradoksaalisesti meidän tulee pitää yhtäläistä huolta sekä omasta että toistemme vapaa-ajan vietosta.

Työ ei saa olla kaikki kaikessa ja meidän on opittava torjumaan puhelimen ja tietokoneen houkuttelevat kilahdukset. Ja johtajina meidän on näytettävä tietä.

Meillä on sana ylityölle, mutta meillä ei ole sanaa alityölle, vaikka ilmiönä se on organisaation pitkän aikavälin menestymisen kannalta huomattavasti merkityksellisempi.

Pekka Makkonen
Henkilöstöjohtaja
SAP Pohjoismaat ja Baltia

Julkaistu alun perin Kauppalehdessä 12. marraskuuta 2023.