Undersøkelse viser at kompleksitet må bekjempes

Pressemelding — En ny undersøkelse viser at økt kompleksitet er den faktiske skyggesiden til dagens trender på arbeidsplassen der man er sammenkoblet, samhandler, og er stadig mer dynamiske.Undersøkelsen er utført av Knowledge@Wharton på oppdrag fra SAP. Hensikten var å se på virksomheters holdninger og planer til det å forenkle og forbedre arbeidsformer.

Les mer

Undersøkelse viser at kompleksitet må bekjempes

En ny undersøkelse viser at økt kompleksitet er den faktiske skyggesiden til dagens trender på arbeidsplassen der man er sammenkoblet, samhandler, og er stadig mer dynamiske.Undersøkelsen er utført av Knowledge@Wharton på oppdrag fra SAP. Hensikten var å se på virksomheters holdninger og planer til det å forenkle og forbedre arbeidsformer.

Les mer

Wharton undersøkelse: Business Simplification 2015:

Based on the ‘Simplifying the Future of Work Survey’ by Wharton and SAP
Business simplification is a strategic imperative for today’s companies if they wish
to unlock innovation and position themselves for future success in an increasingly
complex world.

Les mer

Ingen flere elementer å laste

Ingen flere elementer å laste

Følge SAP nyheter

WhatsApp oppdateringer

Signér