>

SAP en del av global miljösatsning – målet är renare hav före 2030

SAP har gått med i Världsekonomiskt Forums satsning Global Plastic Action Partnership som arbetar för renare hav innan år 2030. Plastanvändningen är en av de frågor som diskuteras under det pågående årsmötet i Davos, Schweiz.

För att minska den mängd plast som hamnar i haven är det nödvändigt att samarbeta över branschgränser – och analysera all tillgänglig data med intelligent teknik. SAP kommer därför att lansera nästa fas av sin molnlösning Plastics Cloud för företag som vill byta ut artiklar av engångsplast, anpassa sin design till cirkulär användning, investera i infrastruktur för materialinsamling och erbjuda en bättre användarupplevelse.

– SAP vill vara med och bidra till att vi får betydligt renare hav innan år 2030. Det kan vi uppnå tillsammans med våra kunder, intresseorganisationer, myndigheter och partner genom att vi förser dem med rätt verktyg, insikter och lösningar för att eliminera avfall och maximera resursanvändningen. Många av våra kunder har redan åtagit sig att arbeta för en renare planet. Vi ger dem stöd att nå sina ambitiösa mål och tillsammans kan vi påskynda övergången till en hållbar och bärkraftig ekonomi, säger Christian Klein, Co-CEO och styrelsemedlem i SAP SE.

För att hjälpa företagen med en mer ansvarfull produktion har SAP uppdaterat sin molnlösning Plastic Cloud som ger global information om vilka material som används och produkternas livscykel. Lösningen utgår från den lokala infrastrukturen för återvinning och de policyer som används i varje stad, region och land. Det ger företagen möjlighet att göra mer noggranna beräkningar av de miljömässiga och affärsmässiga effekterna av att i stället använda återvunna eller återanvändbara material och förpackningar. Företagen får dessutom hjälp med att anpassa sig till förändrade regler som utvidgade krav på producentansvar och hålla sig uppdaterade med lokala marknader och globala branschstandarder.

SAP:s molnlösning ger också tillgång till marknader för återvunnet material via Ariba Network. Där kan förpackningsproducenter och tillverkare av konsumentprodukter hitta nya källor för att köpa in återvunnen plast och alternativ till plast.

I dag driver konsumenter, myndigheter, investerare och anställda på för att företagen ska växa på ett mer ansvarsfullt sätt. SAP-företaget Qualtrics har därför genomfört en stor global studie tillsammans med Världsekonomiskt Forum för att se hur medborgare runt om i världen rankar frågor som står högt på forumets hållbarhetsagenda. Den största oron när det gäller plastanvändning var den skadliga effekt som plasten har på livet i havet.

SAP är en del av en växande rörelse med beslutsfattare, intresseorganisationer och ledande företag som tillsammans arbetar för lösningar för en hållbar och bärkraftig ekonomi. Globala ledare från SAP, Coca-Cola Company, Ellen MacArthur Foundation och World Wildlife Fund diskuterade sina visioner för ett plastfritt hav vid Världsekonomiskt Forums årsmöte 2020 i Davos, Schweiz.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.

 

Om SAP
SAP är marknadsledande inom intelligent företagsmjukvara för den nya upplevelseekonomin. SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys bidrar till att företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP ger enskilda personer och organisationer bättre möjligheter att samarbeta och att använda djupa affärsinsikter för att vässa sin konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och som de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att över 437 000 företag och offentliga verksamheter hela tiden kan anpassa sin verksamhet och kan drivas lönsamt. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com och www.sap.com/sweden.

 

Kontaktpersoner

Susanne Kapfer

Director Integrated Communications, SAP Norden, PR och kommunikation
susanne.kapfer@sap.com
+46 (0)8 58772798
+46 (0)733 587 798

 

Mikael Westmark

Presskontakt, Westmark Information
mikael@westmark.se
+46 707 339810

 

SAP Press Room; press@sap.com

Følg SAP på Twitter @SAPNews