SAP-brev till kunder – försäkring av kontinuitet i verksamheten

Kära SAP-kund,

Under denna osäkra tidsperiod tänker vi på SAP framför allt på säkerheten och välbefinnandet för våra familjer, kolleger, kunder, partner och de många vänner som är SAP:s globala familj.

Vi känner speciellt med dem som personligen drabbats av utbrottet av coronavirus (COVID-19) liksom de många samhällen runt om i världen som har vidtagit extrema åtgärder i försöket att bromsa smittspridningen.

Det känns hedrande att vi i nästan 50 års tid har fått förtroendet att driva våra kunders affärskritiska system och processer. Under rådande omständigheter vill vi ge er mer information om hur vi säkerställer att ni kan fortsätta att driva er verksamhet.

Företagsförsäkring för våra kunder

SAP:s affärs-, support- och molnleveransgrupper har sedan tidigare utvecklat och dokumenterat affärsplaner som svar på störande incidenter och kriser, som till exempel nu COVID-19, samtidigt som våra anställdas hälsa skyddas och ser till att tjänsteleveranserna till er påverkas i minsta möjliga mån.

SAP:s globala team för infrastruktur och molnverksamhet har infört följande åtgärder för alla SAP-ägda och samlokaliserade datacenter:

 • Arbeta på distans: För de flesta arbetsgrupper kan arbetet utföras via fjärranslutning, vilket gör det möjligt för teamen att arbeta på distans med de flesta uppgifter. Ingenjörer runt om i världen arbetar separat och på avstånd där det är möjligt för att minska risken att ett helt team smittas. Anställda som måste vara på plats tillämpar social distans och hygienprotokoll baserade på vägledning från lokala hälsomyndigheter och vår Global Pandemic Task Force.
 • Säkerhet på plats: När arbetet måste utföras på plats, till exempel i datacenter, är personalen där så kort tid som möjligt för att utföra specifika uppgifter. Dessutom har grupperna implementerat roterande scheman som minskar antalet personer som samlas på en enda plats och separerar individerna i gemensamma team så mycket som möjligt. På datacenter har SAP också infört skyddshandskar och skyddsmasker för tekniker på plats.
  • Desinfektionsprotokoll: Utbildade team utför datacenterspecifika desinfektionsprotokoll i SAP-datacenter vid behov och kan omedelbart reagera på infektioner som identifieras. På samlokaliseringsdatacenter samarbetar vi med leverantörer för att se till att de tillämpar samma standarder och noggrannhet för att se till att alla datacenter är så sterila som möjligt.
  • Tillgång: Tillträde till datacenter är begränsat till operativ personal som får tillträde först efter strikta hygienprotokoll.
 • Våra leverantörer: SAP:s verksamhet stöds av ett antal strategiska leverantörer som vi är i kontakt med kontinuerligt för att se till att de tillämpar jämförbara åtgärder medan vi fortfarande upprätthåller servicenivån. För dem som levererar operativa resurser fokuserar vi på schemaläggning och arbetsmetoder för att minska effekterna av eventuella incidenter. Vi har också en databas med uppdateringar och återkoppling från leverantörer som gör att vi snabbt kan hitta och bekräfta dokumenterad information som beskriver COVID-19-protokoll och metoder.

För SAP:s underhålls- och supportfunktioner har vi verksamma kontinuitetsplaner som aktiveras vid behov. Alla interna system, verktyg, bildskärmar etc. är gjorda för att göra fjärrarbete möjligt. Vi har redan aktiverat dessa åtgärder över hela världen utan störningar av tjänsterna. På samma sätt arbetar SAP-konsulter från SAP-kontor eller på distans, i enlighet med lokala riktlinjer och i samråd med våra kunder.

Företagets vägledning till anställda

SAP har inrättat en Global Pandemic Task Force som arbetar i takt med lokala krisgrupper och hälsomyndigheter för att samordna alla insatser kring COVID-19-situationen och ge vägledning till SAP-personalen.

Viktiga åtgärder hittills inkluderar men är inte begränsade till att:

 • Be alla anställda att arbeta på distans så mycket som möjligt där det går. SAP-kontoren fortsätter att vara öppna.
 • Sjösätta alternativa arbetsformer, t.ex. uppdelade arbetsgrupper och fysisk åtskillnad av personal i affärskritiska roller.
 • Avboka eller skjuta upp fysiska evenemang som är planerade i mars och april och utvärdera vilka evenemang som i stället kan upplevas virtuellt.
 • Begränsa praktiskt taget alla medarbetares resor. Undantagen bestäms av SAP-ledningen i samråd med våra kunder och i enlighet med nationella riktlinjer.
 • Förlänga vår vägledning att bara genomföra affärskritiska resor till slutet av april. Ett beslut som självklart är underkastat nationella regler och riktlinjer.

SAP erbjuder dessutom ett stort antal lösningar som kan stödja både företag och enskilda som tvingas hantera störda försörjningskedjor, är på resande fot eller utforskar nya sätt att arbeta till följd av utbredningen av Coronavirus. Se mer information här.

Det är osäkra tider när världen försöker navigera i denna pandemi. På SAP är vi nu fullt engagerade i att säkra våra anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande. Det är vår högsta prioritet att upprätthålla den kontinuitet som behövs för att ge våra mer än 440 000 kundföretag tillförlitlig support och service från SAP.

I takt med att situationen utvecklas, kommer ert kundansvariga team på SAP aktivt nå ut till er för erbjudande om ytterligare stöd. Under tiden ber vi er att kontakta er kundansvariga direkt om ni har ytterligare frågor om SAP:s åtgärder kring COVID-19.

Steve Shute
Chief Operating Officer, SAP Customer Success

Originalbrevet på engelska hittar du här