>

Nyheter inom datadriven affärstransformation gör det enklare att lyckas med AI

SAP presenterar en rad nyheter som kommer att hjälpa kunderna att slippa hantera utspridd information och i stället samla sin data för att få djupare insikter, växa snabbare och bli mer effektiva. Nya funktioner i SAP Datasphere, inklusive nya generativa AI-funktioner, gör det lättare för företag att planera sin verksamhet med hjälp av en förenklad datamiljö och en mer intuitiv datahantering.

– Att samla in data för att fatta bättre beslut blir allt viktigare när AI, som är beroende av kvalitetsdata, revolutionerar varje del av verksamheten. Våra SAP Datasphere-nyheter och det utökade partnerskapet med Collibra ökar vår förmåga att hjälpa kunderna att ställa om sina verksamheter med hjälp av data, säger Juergen Mueller, Chief Technology Officer och styrelsemedlem i SAP.

En av nyheterna är ”business data fabric”, en arkitektur som ser till att data ligger till grund för alla strategiska initiativ. Det gör att företag kan leverera meningsfulla data till alla sina datakonsumenter – med affärssammanhang och logik intakt.

SAP Datasphere-nyheterna hjälper kunderna att få bättre översikt och en förenklad datamiljö. Samtidigt behålls alla sammanhang och all logik vilket gör att de snabbt kan anpassa sig efter marknadsförändringar och fatta mer effektiva beslut. I nyheterna ingår nya copilot- och vektordatabasfunktioner och en ny kunskapsgraf som visar insikter och mönster i komplexa data.

Bland nyheterna finns:

Generativ AI-copilot och AI-styrning

SAP:s generativa AI-copilot Joule kommer nu till SAP Analytics Cloud för att automatiskt skapa och vidareutveckla rapporter, dashboards, planer osv. Automatiseringen är möjlig tack vare att SAP HANA Clouds vector-funktioner nu är allmänt tillgängliga. De kombinerar stora språkmodeller med relevant företagsdata vilket gör att affärssammanhanget är intakt för generativ AI-utdata.


Foto: Generativ AI i SAP Analytics Cloud med SAP Joule co-pilot

Det är inte möjligt att använda generativ AI i hela verksamheten utan tillförlitlig och kontrollerad data. För att företag ska kunna anpassa sina policyer, processer och praxis för AI utökar SAP därför sitt samarbete med Collibra och integrerar deras AI Governance-plattform med SAP:s datafunktioner. Det bidrar till ökad transparens och ansvarskontroll och hjälper företagen att uppfylla alla regler och sekretesspolicyer.

Upptäck dolda insikter och mönster med Knowledge Graph

Med nya SAP Datasphere Knowledge Graph kan företag upptäcka hittills dolda insikter och mönster i sina applikationer och system. Det gör att både tekniska användare och affärsanvändare på djupet kan förstå relationerna mellan data, metadata och affärsprocesser, samt öka effektiviteten hos maskininlärnings- och LLM-modeller.

Foto: SAP Datasphere Knowledge Graph

Enhetlig och avancerad planering och analys

Den nya SAP Datasphere-integrationen med SAP Analytics Cloud gör att företag kan använda ett enda datahanteringssystem och avancerade analysfunktioner för att planera sin verksamhet. Med en flexibel modell kan de samla all planering och använda ett verktyg för dataförberedelse, modellering och planering.

Foto: Planering, modellering och intern och extern data samlad i SAP Datasphere

Med den nya kompassfunktionen i SAP Analytics Cloud kan företag också få bättre resultat från sin planering och analys genom datadriven simulering. Komplexa simuleringar kan nu köras via ett chattgränssnitt för att utvärdera prediktiva resultat och kontinuerligt justera kontrollerbara variabler för att hitta den mest optimala planen. Det hjälper kunderna att förbättra sitt planeringsarbete genom att samordna finansiell, operativ, leveranskedje- och personalplanering med en direkt koppling till SAP-applikationer och tredjepartsdata.

Foto: SAP Analytics Cloud kompass

För  mer information.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 26 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

Presskontakt

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com