>

Till hela SAP och alla i den stora SAP-gemenskapen: Tillsammans håller vi ut

Tider med ovanliga utmaningar prövar oss men tar också fram det bästa – vår medmänsklighet. Med den oförutsägbara situationen runt COVID-19 navigerar världen genom en osäker period vars like vi inte sett på många år.

SAP har kolleger och kunder i alla världens hörn. Våra tankar är hos alla drabbade och de många samhällen som fortsätter att hantera hotet med extrema åtgärder för att hålla tillbaka spridningen av viruset. Vi vill också uttrycka vår stora tacksamhet och djupa uppskattning till all sjukvårdspersonal, insatspersonal, poliser, akutarbetare och alla andra i viktiga funktioner som tar hand om sjuka och skyddar oss.

Naturligtvis sätter vi hälsa, säkerhet och försörjning i den stora SAP-gemenskapen och de samhällen vi lever i först. Vårt fokus är på våra medarbetare, partner och kunder. Vi har begränsat antalet resor, ställt om fysiska evenemang till digitala upplevelser och våra 100 000 kolleger arbetar nu nästan samtliga på distans. Våra kunder är en del av SAP-gemenskapen och vi gör nu så gott vi kan för att hjälpa dem att hantera en otroligt svår tid.

Sedan företaget grundades för nästan 50 år sen har SAP varit synonymt med stöd för kritisk affärsverksamhet. Vi är övertygade om att vi genom att säkerställa vår egen verksamhet också bäst säkrar våra kunders. Under de senaste åren har SAP investerat stort i krisberedskap: SAP:s affärs-, support- och molnleveransgrupper har utvecklat och dokumenterat kontinuitetsplaner som svar på störande incidenter. Nu under COVID-19-utbrottet kan det garantera den fortsatta tillförlitligheten i våra molnlösningar och tjänsteleveranser till er. Ni kan läsa mer om några av de specifika åtgärder vi nu gör för att säkerställa kontinuitet för SAP och för våra kunder här.

För varje dag växer våra kunskaper men samtidigt också osäkerheten. Ju mer förändring vi står inför, desto viktigare är det att på daglig basis förstå hur människor känner sig och försöker anpassa sig till det nya normala. Samtidigt som vi ställer om till nya arbets- och samarbetsmodeller, upplever vi dem olika beroende på vårt jobb eller vår bransch. Att förstå, se och agera på de utmaningar och frågor som våra anställda har gör att vi kan hjälpa dem att finna sig tillrätta. Alla företag vill ha anställda som känner sig trygga och produktiva – och det förutsätter att man vet hur de känner och vad de behöver. Vi använder oss av Qualtrics som är en upplevelsemätning. Nu har vi öppnat det verktyget för alla företag och organisationer som behöver det. Vi hoppas att det kan vara till hjälp.

Vi känner också vårt ansvar att stödja nästa generation av yrkesverksamma och användare med våra läroverktyg. Nu behöver studenter och ämnesexperter säkra inlärningsmiljöer för att kunna fortsätta sin utbildning i praktiken. Därför öppnar vi nu tillgången till några av våra produkter för att underlätta kontinuerlig innovation och kvalificering. Det inkluderar fri tillgång till utvalda lärokurser för studenter vid ett av de 3 800 universitet som är medlemmar i SAP University Alliances-programmet, allmänna onlinekurser som gör det möjligt för elever att utforska teknik, liksom de öppna onlinekurser (Massive Open Online Courses) som finns tillgängliga på openSAP-plattformen. Alla erbjudanden är gratis – läs mer här.

Vi har även noterat de enorma störningar som påverkar globala leveranskedjor. Därför öppnar vi inköpsplattformen SAP Ariba Discovery så att alla köpare kan meddela sina omedelbara inköpsbehov och varje leverantör kan visa om och när de kan leverera. Våra TripIt-team från SAP Concur och SAP Litmos erbjuder gratis tjänster för att hjälpa till med akuta reseproblem och fjärrutbildningsverktyg. Titta gärna regelbundet efter uppdateringar. Våra arbetsgrupper jobbar löpande med att hitta nya sätt att hjälpa.

SAP:s vision är att få världen att fungera bättre och förbättra människors liv. Den har aldrig varit så viktig för oss som nu. Därför fortsätter vi att fokusera på våra medarbetare, våra kunder och våra samhällen. Tillsammans kommer vi att övervinna krisen.

Jennifer Morgan och Christian Klein

Co-CEOs SAP SE

Originalbrevet finns att läsa här