>

SAP utnämner Mirva Valldeby till nordisk marknadschef

Mirva Valldeby utnämns som ny marknadschef för SAP:s nordiska och baltiska verksamhet from 1. juni. Hon kommer närmast från en position inom företaget som nordisk marknadsansvarig för små och mellanstora företag och har tidigare också ansvarat för SAP:s marknadsföring med partnerkanalen.

Hon valde tidigt att satsa på personaliserad digital marknadsföring och vill nu i sin nya roll ytterligare accelerera SAP:s regionala omvandling av marknadsfunktionen. Här ingår bla att tydligare ställa om till datadrivna och personaliserade upplevelser, givetvis baserad på SAP:s egna molnlösningar för datahantering, marketing och sälj.

Mirva är från Finland men bor sen många år tillbaka i Stockholm och ser att den lokala förståelsen för olika nordiska länder är en viktig framgångsfaktor för henne och teamen i Norden och Baltikum för att verkligen lyckas med marketingtransformationen.

Mirva Valldeby, nordisk marknadschef SAP

– Situationen idag gör det nödvändigt att vi nu tar det digitala marknadssteget fullt ut. Dit var vi på väg redan innan coronakrisen, men nu är det skarpt läge. De första nya heldigitala, lokala initiativen för våra kunder i Norden och Baltikum visar att vi ökat engagemanget med vårt varumärke på ett mycket positivt sätt. Samtidigt investerar vi i nya datastyrda kampanjer där vi kan interagera med våra målgrupper företagsledare och områdesansvariga på ett personligare sätt. När vi sen också integrerar SAP:s globala marknadsresurser, som exempelvis vår digitala kundkonferens SAPPHIRE NOW som startar i juni, kan vi erbjuda än större bredd och ett djup med relevanta upplevelser, vilket kommer stärka både uppmärksamheten och engagemanget ännu mer, säger Mirva Valldeby.