>

EU-Corona warn app gateway: Vi har gått live!

Europeiska kommissionen lanserade idag den Europeiska Corona warn app gateway. Apper för spårning av koronainfektioner från Tyskland, Italien och Irland arbetar nu tillsammans hand i hand. Andra länder kommer snart att följa.

För att utnyttja kontaktspårnings- och varningsapparnas potential att hejda smittspridningen av coronaviruset över gränserna och rädda liv har kommissionen på uppmaning av EU-länderna inrättat ett EU-system som ska garantera att apparna kan kommunicera med varandra – en så kallad nätsluss. Efter en framgångsrik pilotfas tas systemet i drift i dag, då de första nationella apparna har kopplats samman genom nätslussen: Tysklands Corona-Warn-App, Irlands Covid-tracker och Italiens immuni. Tillsammans har de här apparna laddats ner av cirka 30 miljoner människor, vilket motsvarar två tredjedelar av alla nedladdningar av appar i EU.

– Många EU-länder har lanserat frivilliga kontaktspårnings- och varningsappar och kommissionen har hjälpt dem att få apparna att kommunicera säkert med varandra, säger EU-kommissionär Thierry Breton, som ansvarar för den inre marknaden. Nätslussen främjar den fria rörligheten, som är en viktig del av den inre marknaden, och hjälper till att rädda liv.

– Virusspårnings- och varningsappar kan vara ett effektivt komplement till andra åtgärder, som ökad testning och manuell kontaktspårning, tillägger hälsokommissionär Stella Kyriakides. Nu när fallen ökar igen kan apparna bli viktiga för att bryta smittspridningskedjorna. När de fungerar över gränserna är de ännu mer verkningsfulla. Vår nätsluss som tas i bruk i dag är ett viktigt steg i vårt arbete, och jag uppmanar var och en att använda apparna och på så vis skydda varandra.

– Infektionerna ökar igen överallt i Europa, säger Tysklands federala hälsominister Jens Spahn. Just nu gör de nationella varningsapparna en verklig skillnad. Varje infektionskedja som bryts snabbare tack vare en app bidrar till att begränsa pandemin. Med hjälp av den nya nätslussen kopplar vi samman appar i hela Europa. På så sätt kan potentiella smittbärare också varnas under eller efter en resa utomlands.

I kampen mot coronaviruset har de flesta EU-länderna lanserat en kontaktspårnings- och varningsapp. Totalt 20 appar som bygger på decentraliserade system kan göras kompatibla genom nätslussen. De kan anslutas till nätslussen efter att ha följt ett protokoll med flera tester och kontroller, och en uppdatering måste lanseras för varje app. Nästa vecka ansluts ännu fler appar. Då förväntas Tjeckiens eRouška, Danmarks smitte stop, Lettlands Apturi Covid och Spaniens Radar Covid kopplas till systemet, och fler är på gång i november. Du kan se en översikt över de deltagande EU-länderna här.

Nätslussen sörjer för att apparna fungerar smidigt över gränserna. På så sätt behöver användarna bara installera en app. Kontaktspårningen fungerar även om de reser till ett annat deltagande EU-land, och de kan få varningar både i hemlandet och utomlands. Nätslussen håller mängden uppgifter som utbyts till ett minimum. Den tar effektivt emot och skickar slumpmässiga identifierare mellan de nationella apparna. Inga uppgifter förutom de slumpmässiga nycklar som skapas av apparna kommer att hanteras av nätslussen. Minsta möjliga mängd information utbyts, och den är i pseudonymiserad och krypterad form. Uppgifterna lagras bara så länge som behövs för att kunna spåra smittan bakåt. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer eller att spåra var de befinner sig eller har rört sig.

Inrättandet av nätslussen följer EU-ländernas överenskommelse om tekniska specifikationer för att möjliggöra ett säkert informationsutbyte mellan backend-servrarna för nationella kontaktspårnings- och varningsappar som bygger på en decentraliserad princip. Systemet har utvecklats och inrättats på mindre än två månader av T-Systems och SAP och kommer att drivas från kommissionens datacentral i Luxemburg.

För mer information, se SAP: s globala pressmeddelande.