>

SAP partner för Women in Tech 2021

Det är nu officiellt att SAP Svenska är en stolt partner för Women in Tech 2021.

Women in Techs uppdrag är att inspirera kvinnor till att överväga en framtid inom teknikbranschen. Att inspirera, upplysa och utveckla kvinnor som redan finns i branschen och få dem att stanna inom området. Detta görs genom att tillhandahålla nätverk och dela med sig av erfarenhet och kunskap från framgångsrika personer inom teknikvärlden. Att vara en partner som stöder detta initiativ är ett naturligt steg för SAP i Sverige eftersom jämställdhet är en viktig del av vår ambition och syfte som företag.

– I en bransch som ofta citeras för sin brist på mångfald arbetar SAP för att motverka denna trend och vara ett företag som är villigt att föregå med gott exempel, säger Per Alm, vd på SAP Svenska.

Det i år virtuella eventet äger rum den 10 mars och biljetter släpps den 10 februari. På agendan står en blandning av föreläsare, online-paneler, diskussioner, breakout-sessioner och flera alternativ för nätverkande och möten mellan deltagarna.

– Att ha ett virtuellt event innebär att vi kan träffa deltagare på lite nya sätt, skapa möten och nätverka. Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att vi syns och hörs både som en attraktiv arbetsgivare och företag, säger Malin Knutsson, svensk marknadschef på SAP.

SAP arbetar aktivt för att bli mer jämställt

SAP var det första globala IT-företaget som uppnådde EDGE-jämställdhetscertifiering, den ledande globala standarden för jämställdhet på jobbet.

– Det finns fortfarande arbete att göra inom detta område och jag personligen tror att vi måste börja med att bli mer medvetna när det gäller att skapa en inkluderande kultur, säger Per.

SAP har som mål att ha 30% kvinnor på ledande positioner 2022, just nu är den siffran 27,5% (totalt 102.430 anställda december 31, 2020). Till 2030 strävar SAP efter att fördelningen mellan män och kvinnor ska återspegla vårt omgivande samhälle samhället i stort och siktet är inställt på 50/50.

Även SAP Business Women’s Network (BWN) finns på SAP och är det största interna nätverket med fler än 13 000 medlemmar som är verksamma i 60 länder. Nätverket syftar till att stötta kvinnor i att utveckla sin karriär genom att bygga starka relationer, dela professionella insikter och kunskaper, utveckla färdigheter och få karriärstöd. I Sverige leds nätverket av Rebecka Wallman och Emilie Solomon.

Läs mer om Women in Tech här.