>

Pride@SAP Nordics bygger nätverk för HBTQI-frågor

De nordiska länderna ligger i topp med att driva HBTQI-frågor, men fortfarande återstår mycket arbete.

Nu startar SAP därför initiativet Pride@SAP Nordics som ska skapa uppmärksamhet över hela Norden – och ge medarbetarna en plattform för att engagera sig mer i HBTQI-aktiviteter. Samtidigt är målet att bygga nätverk med andra företag i regionen.

– Vi har arbetat med mångfald och inkludering på SAP i Norden under många år, men med Pride@SAP Nordics hoppas vi att ännu fler personer vill vara med och engagera sig, både inom och utanför SAP, säger Michael Rebitzki-Vennhoff, Business Architect på SAP i Sverige och en av de nordiska ledarna för initiativet.

Pride@SAP Nordics är indelat i fyra områden. Michael driver arbetet i Sverige, Tiina Makkonen, Senior Solution Sales Executive SAP SuccessFactors i Finland, Arnold Jung, Global VP; Head of Customer Engagement i Norge och Tonie Wentze, Senior Solution Advisor, SAP Intelligent Spend Management i Danmark.

Programmet har interna sponsorer, dels i form av Helle Dochedahl som är ny Managing Director för SAP i Norden sedan i våras, dels i form av lokala sponsorer som stöttar arbetet: Johan Forssander, Head of SAP Services, i Sverige, Pekka Makkonen, Nordisk HR Direktör i Finland, Jørn Bo Jacobsen vd i Danmark och Stefano Holguin vd i Norge.

– SAP såg tidigt behovet av mångfald för att fortsätta vara framgångsrika och innovativa. Vi omfamnar och uppmuntrar olika perspektiv och tror att vi stärks av vår unika kombination av kultur, ras, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, fysisk eller mental förmåga och olika arbetslivssituationer. Det är den enda och rätta vägen framåt – att alla medarbetare självklart ska känna sig inkluderade och hemma, säger Helle Dochedahl.

Målet att vara en attraktiv arbetsgivare

Pride@SAP startades i Tyskland för 20 år sedan och arbetet har genomsyrat marknadsenheter över hela världen. Allt med det globala målet att SAP ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare.

SAP:s huvudkontor ligger mitt ute på den tyska landsbygden där SAP Campus har 15 000 anställda, likvärdigt i storlek med närmsta staden Walldorf. Där började enskilda medarbetare tidigt ställa samman tips på gayföreningar, sportklubbar, bokhandlare, barer och klubbar i området.

Kulturellt har SAP varit väldigt öppet och sedan länge finns också ett internt affärsnätverk för kvinnor. Mångfaldsfrågorna har drivits på av medarbetarna själva med starkt stöd från ledningen.

 

Bygga nätverk i Norden

Det interna arbetet har nu kommit i gång och programledarna kommer också att satsa på att bygga nätverk med andra företag. Vid ett event nyligen bjöds en gästföreläsare från en av SAP:s kunder som berättade om sina satsningar på mångfaldsfrågor.

Den 12-22 augusti anordnas WorldPride 2021 i Köpenhamn tillsammans med Malmö Pride. Det kommer självklart Pride@SAP Nordics uppmärksamma genom egna lokala och interna aktiviteter.

– Vårt mål är att ha återkommande aktiviteter som lockar kollegor runt om i Norden, men nyckeln är att samtidigt titta utanför den egna organisationen. Här kommer vi att ha stor hjälp av stödet från ledningen och inte minst Helle, säger Michael.

 

Besök SAP News Center. Följ SAP på Twitter: @SAPNews.

Klicka här för att läsa mer på SAP:s svenska nyhetssida.