SAP Carbon Footprint hjälper företag ställa om till ökad hållbarhet

SAP lanserar Product Footprint Management, en ny molnbaserad lösning för företag som vill beräkna koldioxidavtrycket för sina produkter genom hela värdekedjan.

Lösningen tar hänsyn till hela produktens livscykel, hjälper företag att redovisa sina produkters miljöpåverkan för tillsynsmyndigheter och resulterar i att produkterna kan bli mer hållbara.

SAP Product Footprint Management är en del av en ny portfölj av hållbarhetsapplikationer som ger transparens och mätförmåga i hela leveranskedjan så att företagen kan minska sina koldioxidutsläpp och driva mer hållbara verksamheter.

– Kunderna vill ha det och världen behöver det. Företag vill i dag agera mer ansvarsfullt och hållbart samtidigt som hållbarhetsmålen snart är lika viktiga för affärsresultatet som de finansiella målen, säger Thomas Saueressig, styrelseledamot i SAP SE och ansvarig för SAP Product Engineering.

– När företag tar med utsläppsdata i sina underliggande affärsprocesser är det enklare för ledningen att driva igenom verkliga förändringar och fatta medvetna beslut genom hela värdekedjan. Det är det som ger verkliga utsläppseffekter och SAP har en unik position att driva denna förändring genom samarbetsinriktade, intelligenta och hållbara affärsnätverk, fortsätter Thomas Saueressig.

Genom att integrera data i alla lösningar som styr produktionsprocesser med masterdata från affärssystem som SAP S/4HANA kan SAP Product Footprint Management beräkna miljöpåverkan utifrån olika produktionsscenarier. Ett företag som tillverkar kakor kan till exempel välja varifrån de köper chokladen baserat på både råmaterialkostnaden och dess koldioxidavtryck.

SAP:s datadrivna metod gör att företag kan arbeta med hållbarhet på ett omfattande sätt och få praktiska insikter i hela värdekedjan för att gå över till mer koldioxidsnåla affärsprocesser. Företagen kan då proaktivt identifiera koldioxidpåverkan i början av produktens livscykel – i stället för reaktivt efter att en produkt har producerats. Dessutom underlättar SAP Product Footprint Management för företag som vill bli mer transparenta genom att utbyta data med sina kunder, leverantörer och affärspartner.

SAP Product Footprint Management är en molnbaserad lösning som bygger på SAP Business Technology Platform och utformad för att mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser. De bestämmelser som föreslagits för att bekämpa de skadliga effekterna av klimatförändringen kan enligt beräkningar kosta företag upp till 120 miljarder dollar. En nyligen publicerad IDC-undersökning visar vad som prioriteras högst av IT-beslutsfattare: en tydlig koppling mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer i den finansiella rapporteringen tillsammans med en minskning av koldioxidutsläppen. *

SAP:s engagemang för hållbarhet

SAP har föregått med gott exempel inom hållbara affärsmetoder under mer än ett decennium. Förutom att bli utsedd till mjukvarubranschens ledare i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) under 14 år i rad, illustrerar SAP:s medlemskap i Value Balancing Alliance och SAP Integrated Report vårt engagemang för att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat för att driva affärsbeslut.

SAP har länge haft ett starkt, dedikerat fokus på sin egen hållbarhetsverksamhet. Lanseringen av SAP Product Footprint Management, tillsammans med WBCSD:s Pathfinder-projekt, är en unik möjlighet att samla företag för att gemensamt minska koldioxidutsläppen inom olika värdekedjor och branscher, säger Marta Muñoz, senior forskningschef och Lead Technology & Sustainability Practice, IDC EME.

Klicka här för att läsa mer på SAP:s svenska nyhetssida.

To read the news in English: SAP Product Footprint Management Now Available | SAP News

*IDC, “The Increasing Importance of ESG Principles for Enterprises”, Doc # EUR147475621, februari 2021.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper enskilda personer och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete som vässar deras konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och hur de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att företag och offentliga verksamheter inom 25 olika branscher över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.