SAP lanserar ny lösning för cirkulär ekonomi

SAP lanserar nu SAP Responsible Design and Production – en lösning som ska säkerställa produkters hållbarhet och underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är det senaste tillskottet i en växande portfölj av applikationer med fokus på hållbarhet. Syftet är att hjälpa företag att vässa sina verktyg för att mäta och hantera data.

När nya bestämmelser som exempelvis plastskatter införs, gör SAP Responsible Design and Production-lösningen det möjligt för företag att snabbt ställa om. Den nya lösningen hjälper företag att få bättre kontroll på materialflödena i sina processer, inklusive spårning och efterlevnad av regler som kan ändras snabbt, särskilt de som rör produktförpackningar och plast. I takt med att företag i allt högre grad utvecklar hållbara produkter, har hanteringen av material och regulatoriska data i dag blivit en av de mest komplexa utmaningarna på konsumentmarknaden.

– Den cirkulära ekonomin bygger på tre principer som drivs av design – eliminera avfall och föroreningar, återvinna produkter och material och återskapa naturvärden. Digitala lösningar spelar en viktig roll i övergången till en cirkulär ekonomi. De gör det möjligt för företag att låta återvinningspraxis genomsyra hela verksamheten. Från att designa produkter som minskar avfallet så mycket som möjligt, till att spåra livscykeln för alla ingående material, säger Andrew Morlets, CEO på Ellen MacArthur Foundation.

Med SAP:s nya lösning kan företag använda återvinningsprinciper i sina egna affärsprocesser. Slöseriet elimineras och företaget kan se hur man kan designa produkterna redan från början så att de är hållbara. Till exempel får en varumärkeschef för schampo insyn i hela produktens livscykel och kan dessutom se till att man tar sitt utökade producentansvar (EPR) och betalar de plastskatter som finns på olika marknader. Den ökade insynen hjälper varumärkeschefen att göra designändringar som minskar slöseri och ta beslut om hur kostnaderna för det avfall som ändå genereras ska minska ännu mer.

– Varje år använder vi nästan två gånger mer resurser än vad naturen kan återskapa. Företag kan spela en avgörande roll genom smart, ansvarsfull produktdesign som återanvänder resurser snarare än att göra av med dem. Det är ett komplext arbete att designa produkter som eliminerar avfall och använder ansvarsfulla material, men SAP Responsible Design and Production tacklar den komplexiteten och erbjuder våra kunder en mycket bra standardlösning. På så sätt vill vi bidra till att de kan leverera återvinningsbara produkter så att vi får en cirkulär ekonomi, säger Scott Russell, styrelseledamot och chef för Customer Success på SAP.

SAP Responsible Design & Production är en molnbaserad lösning som utvecklats tillsammans med AccentureSAP Business Technology Platform. Den levererar en skräddarsydd intelligens som gör det möjligt för företag att hålla jämna steg med EPR-regler och plastskatter, bädda in cirkularitetsprinciper i kärnverksamhetens processer och optimera design för hållbara företag. Läs mer i bloggen “Helping Business Thrive in a Circular Economy”.

SAP går i bräschen för att bidra till hållbara verksamheter sedan mer än ett decennium. Vi har fått utmärkelsen mjukvarubranschens ledare i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) under 14 år i rad, är medlemmar i Value Balancing Alliance och genom SAP Integrated Report visar vi vårt engagemang för att integrera ekonomisk, miljömässig och social prestanda i beslutsprocesserna.

Mer information finns på SAP at COP26 och SAP solutions for sustainability.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.