>

SAP stolt supporter av paraden Stockholm Pride

Sommarfestivalen Stockholm Pride ägde rum den 6 augusti, och i år har SAP gått in som Supporter och sponsrar den årliga paraden. Det är något som SAP är stolta över då mångfald och inkludering är ett viktigt ämne och länkat till företagets syfte.

Årets tema är ”Dags att bekänna färg” och paraden, som nyligen hölls, fick en bred nationell och internationell spridning. Paraden är en manifestation för hbtqi+-personers rättigheter i samhället och världen, och brukar ha ca 50 000 personer som deltar och 500 000 åskådare som upplever paraden. Stockholm Pride skapar en plattform för att ställa de svåra frågorna, att bjuda in till samtal, att vara stolt över sig själv och sina nära, att skapa en frizon där hbtqi+-personer får vara norm, och stärka gemenskapen.

Pride@SAP, som firade sitt 20-årsjubileum år 2021, är ett medarbetardrivet initiativ inom Diversity & Inclusion på SAP. Uppdraget för nätverkets Nordiska avdelning är att skapa en plattform för människor i Norden för att utbyta och engagera sig i pride-aktiviteter och därmed se till att aktiviteter i Norden syns. Pride-månaden juni är en viktig månad, där vi kan lära oss mer om varandra och stödja en kultur där alla kan vara deras autentiska jag.

Förutom Pride@SAP har SAP nio andra globalt aktiva medarbetarledda grupper som främjar integration och alliansskap. Exempel på dessa är Business Women’s Network, Black Employee Network, Latinos@SAP, Veterans@SAP och Pan-Asians@SAP. Mer än 35 000 anställda deltar aktivt i dessa grupper som medlemmar och allierade. Dessa nätverk stöder också SAP i utvecklingen av mer inkluderande programvarulösningar och tjänster.

Varje styrelseledamot har tagit på sig rollen som Executive Advisor till ett nätverk för anställda och blivit allierade och exempel för andra kollegor. Julia White (hon/hennes), Chief Marketing and Solutions Officer är Executive Advisor för Pride@SAP – video.