>

Teknikföretagen måste ta ledningen i hållbarhetsarbetet

Att vandra genom ett vårsoligt Stockholm, sitta i en segelbåt i Östersjön eller som mästerfotografen Mattias Klum stå på knä i djungeln för att fotografera en dödlig kobra. Det finns många olika sätt att finna ro och njuta av omgivningen. Men vilket ansvar har vi företagsledare för att dessa miljöer ska bestå – och hur kan vi använda ny teknik för att bygga en hållbar framtid för framtida generationer? Förutsättningarna är redan på plats och nu är det dags för teknikföretagen att ta på sig ledartröjan.

Det var verkligen ett privilegium att nyligen få öppna SAP:s event Sustainability Now och träffa Mattias Klum och alla andra talare och hållbarhetsexperter från Vattenfall, SEB, Scania Group, H2 Green Steel och World Business Council for Sustainable Development.

Det gav inspiration och konkreta idéer om hur svenska företag kan gå från ord till handling. Hur allt fler redan hanterar koldioxid som en valuta bland andra – och att vi inte kommer långt utan att samarbeta ännu mer med varandra.

På ett internationellt företag som SAP är hållbarhet inte bara något vi rapporterar om en gång per år. Tvärtom, vi som arbetar med tekniska innovationer har ett ansvar att gå längst fram för att erbjuda kunderna de allra bästa verktygen och samtidigt fungera som goda exempel.

All fakta talar för att det är bråttom. När FN:s klimatpanel IPCC släppte sin senaste rapport var generalsekreterare António Guterres tydlig med att ”klimatets tidsinställda bomb tickar”.

Trots utmaningarna är experterna överens om att det fortfarande finns hopp. Men vi måste agera nu – annars kommer målen inte att kunna uppnås och vi riskerar att ännu fler betydelsefulla miljöer, växter och djur försvinner helt. Som Mattias Klum uttryckte sig på scenen: ”När de väl är borta kan de inte återskapas”.

Mattias Klum and Antti Soini

Prediktiv analys och lönsamhet

En av talarna på Sustainability Now var Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability på Vattenfall. Enligt henne har det blivit en form av retroaktiv rapporthysteri kring hållbarhet. I stället borde vi blicka framåt och arbeta mer med förutsägelser och framtidsanalyser – inte bara rapportera historisk data. Jag kan bara hålla med och det gör det också lättare att se den naturliga kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet.

På bara några år har detta blivit en prioriterad fråga för alla företagsledningar och ett måste för att fortsätta vara konkurrenskraftig och relevant för sina kunder. Antingen finns det hållbara affärer – eller så finns det ingen affär. För att vara lönsam måste man också vara hållbar.

Ett tydligt bevis på det är att vi på SAP aldrig har sett så många anbudsförfrågningar som under de senaste månaderna för tekniska lösningar som kan kopplas till hållbarhet.

Data och digitala tvillingar

Lars Lundström arbetar på H2 Green Steel, ett företag som de själva kallar för en ”startup på steroider”. De bygger fossilfri stålproduktion i Boden och har hållbarhet inbakat i ekvationen redan från start, utan att behöva ta hänsyn till gamla processer och teknik. En sak som fascinerar mig med dem är deras stora datafokus och att de utvecklat en digital tvilling av sin fabrik innan den är helt färdig.

Det är ett tydligt exempel på vilken nytta tekniken kan ha. Att kunna gå från att prata om medelvärden till faktiska siffror om effekterna av varje enskilt beslut har på företagets miljö- och klimatpåverkan.

Vikten av samarbete

Vi bor i ett land som har varit bland de mest innovativa under många decennier och vi lever i ett välfungerande demokratiskt samhälle. De nordiska länderna och människorna här måste gå före i hållbarhetsarbetet och ta ansvar på både individ- och företagsnivå.

På SAP har vi alla förutsättningar för att hjälpa organisationer eftersom vi har verktygen och erfarenheten av att ta fram nyckeltal i alla affärsprocesser. Men det räcker inte. Vi måste fortsätta samarbeta mellan företag, se över alla våra värdekedjor och upprätthålla en löpande dialog med beslutsfattarna.

Det handlar inte längre om att arbeta med hållbarhetsstrategier – utan om att ta fram strategier som är hållbara.

vd Antti Soini, SAP Svenska