>

Kris för leveranskedjorna – mer måste göras för att minimera störningar under 2023

En ny rapport visar att allt fler företag i norra Europa prioriterar att se över sina leveranskedjor. Mer än hälften planerar en stor förändring i försörjningskedjan under de kommande åren och ungefär lika många företag ser kundernas förväntningar kring hållbarhet som en kritisk faktor för verksamheten. Teknik ses som en nyckel till att komma till rätta med störningar – och 8 av 10 vill gå från ett just in time-tänkande till en just in case-modell.

Resultaten från rapporten ”Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner” visar att problemen med leveranskedjorna varit allvarliga för företag sedan pandemins början. En av två verksamheter har hållits tillbaka av förseningar i produktionen av varor eller leveranser av tjänster – inom hälso- och sjukvårdssektorn gäller det nästan tre fjärdedelar (71 %) – och av brist på råvaror (34 %).

Konsekvenserna har varit stora med företag som uppger att problemen har lett till en minskning av intäkterna (33 %), att inte kunna betala anställda (31 %), betala hyra (41 %), tappade kunder (35 %) och skadat rykte (27 %).

– Innan pandemin togs försörjningskedjan för given. Det var en immateriell del av verksamheten som fungerade friktionsfritt. Faktum är att logistik som samtalsämne sällan skapade rubriker, i synnerhet inte som nu vid middagsbordet, på affärsmöten och sociala medier. Rapporten visar att företag över hela norra Europa behöver ompröva sina leveranskedjor och bygga motståndskraft för att inte drabbas av mer akuta problem än vi sett tidigare, säger Sascha Kunze, Head of Digital Supply Chain and Industry 4.0, Northern Europe på SAP.

Många är pessimistiska om när problemen kan lösas. Över hälften (52 %) av företagen tror att deras nuvarande problem med leveranskedjan kommer att fortsätta till slutet av 2023. Och bara 1 av 10 tror att de kommer att lösa sig i slutet av sommaren. Nästan en fjärdedel (21 %) av företagen tror att störningarna kommer att fortsätta tills situationen i Ukraina är löst.

Den ständigt ökande inflationen leder till att många företag trots höjda priser på produkter och tjänster inte kan täcka de ökade kostnaderna för leveranser. Inte bara konsumenter utan också medarbetare kommer att känna av detta när 63 % planerar att frysa löner och rekryteringar och 51 % planerar nedskärningar. Något som förvärrar utmaningen att rekrytera och behålla personal.

Från just-in-time till just-in-case

Medan nästan två tredjedelar av europeiska företag prioriterar lokala leveranskedjor är helt närproducerat orealistiskt i dagens sammanflätade globala värld. Därför måste företag hitta rätt balans mellan globalt och lokalt. För att förebygga kriser i försörjningskedjan 2023 ser också mer än 8 av 10 företag ett behov av att gå från ett just in time-tänkande till en just in case-modell.

– Företagsledare och chefer konfronteras med att snabba kast är den nya normen. Förmågan att reagera på varje störning inom en finjusterad försörjningskedja blir då en konkurrensfaktor i kampen om tillväxt, konsumenternas förtroende och marknadsandelar. Då är det avgörande att ha ett sömlöst informations- och dataflöde i leverans- och värdekedjan – från produktdesign till planering och från överlämning till tillverkning. Företag som investerar i flexibla leveranskedjor får en enorm fördel, kommenterar Sascha Kunze.

Originaltext på engelska: https://news.sap.com/uk/2023/04/supply-chain-crisis-businesses-across-northern-europe-admit-more-needs-to-be-done-to-ensure-minimal-disruption-in-the-year-ahead/

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

 

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent och hållbart. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: SAP:s kunder står för 87 procent av världens globala handel. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra kunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper medarbetare och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete så att de behåller försprånget till konkurrenterna. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara som de själva vill – utan avbrott. Våra heltäckande applikationer och tjänster för 25 olika branscher gör att företag och offentliga verksamheter över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre.

Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

För mer information, kontakta:

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com

Mikael Westmark
Presskontakt, Westmark Information
+46 707 339810
mikael@westmark.se