>

Framtidens företag är intelligent och digitaliserat

Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens (AI) kan dagens affärsmjukvara se till att vi får mer intelligenta affärsprocesser så att vi både arbetar smartare och får bättre produkter. Ett intelligent företag är dessutom starkt, vinstdrivande och hållbart.

Det menar mjukvaruföretaget SAP. Per Alm är VD på SAP Svenska och har en klar bild över vad som krävs av svenska företagsledare för att lyckas. Enligt honom tillhör framtiden de digitaliserade och intelligenta företag som tar fram produkter, tjänster och arbetsprocesser som automatiskt förbättrar sig när de används.

– Det som definierar de intelligenta företagen är att de lyckas skapa en smart återkoppling mellan sina kundinteraktioner och kvaliteten på sina produkter eller tjänster. Och för varje sådan kundkontakt blir produkten eller tjänsten helt enkelt bättre, säger Per Alm.

SAP är en världsledande leverantör av affärsprogramvara och hela 77 procent av världens alla transaktioner görs i dag genom en SAP-lösning.

SAP är mest känt för sina affärssystem, inte minst inom finans, HR, kundkontakter, tillverkning, leveranskedjor och inköp. Men bolaget har också starka branschlösningar och ligger långt framme inom innovation och nya digitala affärsmodeller.

Företagens nya digitala kärna stavas S/4HANA

Med sin nya plattform S/4HANA har Europas största mjukvaruföretag SAP gett sina kunder ett första smakprov på hur framtidens affärssystem kommer att se ut. Det är en intuitiv och intelligent lösning som använder maskininlärning och AI för att affärsprocesserna ska optimera sig själva – och den digitala kärna som binder samman hela verksamheten.

En annan nyhet 2020 är att ett intelligent affärssystem gör att man kan arbeta strategiskt och hållbart utan att släppa blicken på företagets ekonomiska utveckling.

– Det intelligenta företaget är mer motståndskraftigt eftersom det både är lönsamt och hållbart. Det är två saker som inte utesluter utan snarare förstärker varandra. Ett exempel är ett stort företag inom dagligvaruhandeln som spårar och minskar matsvinnet med hjälp av intelligent mjukvara. De tjänar pengar på att minska mängden avfall i leveranskedjan men tar samtidigt ett viktigt och meningsfullt initiativ som hjälper till att motivera medarbetarna och göra arbetsplatsen ännu mer attraktiv, säger Per Alm.

Kontroll på leveranskedjan

Med tiden kommer maskininlärning och AI att omvandla alla viktiga affärsprocesser. Men redan nu under coronakrisen har SAP sett att företag med intelligenta leveransprocesser står betydligt starkare än andra när förutsättningarna för att göra affärer hela tiden förändras.

– Covid-19 är en utmaning för många leveranskedjor och visar hur viktigt det är att hela tiden ha koll och kunna analysera sina egna värdekedjor för produktion och logistik. Själva logistiken har fungerat relativt bra globalt sett, men den har helt klart haltat för företag som har sin produktion långt borta eller i ett land som har drabbats hårt av Covid-19, säger Per Alm.

Genom att få bättre kontroll på sina leveranskedjor kan det intelligenta företaget snabbt ställa om sin fysiska produktion när pandemin eller någon annan kris slår till.

– De svenska företag som klarar sig bäst under corona är de som har en sammanhängande digital kärna och därför har kunnat agera snabbt i den nya situation som uppstod. Samtidigt tror jag att vi kommer att få se en rejäl omprövning av leveranskedjorna. Fler företag kommer att överväga att förlägga mer produktion i Europa igen. Mer kunskap och ett nära samarbete med underleverantörerna kommer också att gynna hållbarhetsarbetet – och för många företag kommer det att väga tyngre än lägre produktionskostnader i Asien, säger Per Alm.

Ny roll för CFO:n

Inom finansområdet tror SAP att många ekonomichefer ska ställa in sig på att få en helt ny roll.

– Vi har redan sett en stor våg av företag som i allt högre grad lägger ut sin ekonomifunktion på servicecenter eller gör ännu mer på distans för att spara pengar och låta de anställda ägna sig åt mer värdeskapande arbetsuppgifter. Den här utvecklingen kommer att gå ännu snabbare genom hyperautomatisering som gör arbetet betydligt smartare och leder till att företagsledningen får ännu större insikter, berättar Per Alm.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt i Sverige mot att integrera frågor som rör företagens vinst och syfte, då lär vi se ännu mer av dubbel redovisning. Och Per Alm tror att det blir CFO:ns uppgift att säkerställa en hög transparens.

– I dag rapporterar företag alltmer hur de presterar inom hållbarhet baserat på siffror och fakta snarare än de klassiska CSR-rapporterna med långa beskrivningar av projekt vars inverkan kanske inte är lika väl dokumenterad. Efter hand kommer vi att kunna mäta ännu fler områden inom hållbarhet. Hur mycket koldioxid har bäddats in i din produkt räknat från den första underleverantören? Hur har ni dokumenterat att ni undviker barnarbete och vad säger mätningarna om er hantering av avloppsvatten? Allt detta kommer snart att vara självklart att mäta för ännu fler företag, på samma sätt som de i dag mäter omsättning och lager. Fler och fler kunder och investerare kräver dokumenterade insatser för hållbarhet. Samtidigt kräver nya unga medarbetare att företagen utöver att vara lönsamma också tjänar ett gott syfte, säger han.

Intelligent kundkontakt

En annan trend inom den nya generationens affärsmjukvara flyttar företagen allt närmare kunden och gör det möjligt att lyssna och svara mer intelligent. SAP kallar det ”experience management” eller upplevelsehantering. Det handlar om förmågan att kunna styra kundens hela upplevelse när de är i kontakt med ett företag – även inom B2B.

– Det är helt klart att de digitala beröringspunkterna med kunderna nu är viktigare än någonsin tidigare. Covid-19 gör att företag som saknar en digital kanal riskerar att helt stängas av från sina kunder. Det är helt avgörande att ha kontakt med kunderna och förstå vad som är viktigt för dem. Att kunna lyssna och förstå handlar inte bara om att ha en webbplats utan om att kunna interagera med användare över alla möjliga kanaler och snabbt tillämpa sin nya kunskap när man designar sin produkt eller tjänst – eller helt enkelt låter kunden själv konfigurera sin produkt, säger Per Alm.

Det intelligenta företaget visas på SAPPHIRE NOW Converge

Enligt SAP är de bäst ledda företagen de som hela tiden förvandlar ny kunskap till konkreta handlingar. De samlar in data från sina kunder, anställda, produkter och varumärken vid varje kontaktpunkt. De använder ny teknik för att fånga och förstå möjligheter, risker och trender. Och de förvandlar denna kunskap till handling över hela verksamheten.

– Vill man lära dig mer om SAP:s vision för smarta företag och hur man kan övervinna dagens utmaningar, då föreslår jag ett besök på SAPPHIRE NOW Converge. Där finns massor av intressant material från SAP och våra kunder, tipsar Per Alm.

SAPPHIRE NOW Converge består av 11 kanaler som fokuserar på olika områden: kundupplevelser, HR, inköp, leveranskedjor och produktion, finans, små och medelstora företag, intelligenta företag, tillverkningsindustri, affärssystem (ERP) och upplevelsehantering (Experience Management). Och innehållet uppdateras kontinuerligt.

 

Per Alm, VD på SAP Svenska