>

Teknik kan minska inflationsutmaningen – tre verktyg för att lyckas

Inflationen har hamnat i fokus för företag på ett sätt som vi inte sett på flera decennier. Med historiskt höga nivåer i nästan hela den utvecklade världen bestämmer sig nu organisationer för att minska produktionen, höja priserna och byta leverantörer. Allt baserat på den senaste månadsrapporten och osäkra framtidsprognoser.

Oavsett var man som nation befinner sig i berg-och-dalbanan av branta stigningar, dramatiska nedgångar och till synes stabila platåer, leder inflationen till omfattande effekter som varierar beroende på bransch, geografiskt läge och hur leveranskedjan ser ut. Att få en tillräcklig likviditet för en smidig affärsverksamhet kan vara en utmaning. Centralbanker kan minska trycket med ränteverktyget och underlätta eller begränsa kortfristiga utlånings- och upplåningsaktiviteter. Också utmaningar i försörjningskedjan kan minska eller intensifieras när kostnaderna fluktuerar och tillgängliga lager blir billigare eller dyrare.

Men det finns inget finansiellt verktyg som kan hjälpa företag att planera för inflation – det kan däremot teknik. Verktyg som artificiell intelligens (AI) och prediktiv analys kan hjälpa företag att förutse, simulera och förbereda sig för oförutsedda händelser och sedan utvärdera vilka affärsmodeller som kan passa. Företag kan på så sätt få tillgång till många alternativa scenarion för att förstå ekonomiska omständigheter, förutsäga effekterna, vidta kortsiktiga åtgärder och etablera strukturer för att säkra sin position.

Nedan finns tre nyckelområden där den här typen av teknik kan hjälpa företag att förstå effekterna av inflationsutmaningar, agera snabbt och förbereda sig för vad som sker härnäst.

Hantera likviditet smart och strategiskt

Det totala värdet av pengar och tillgångar minskar i framtiden samtidigt som tillgång till kontanter gör att ett företag snabbt kan åstadkomma mer. För att minska risken måste företag sätta sig in i den möjliga effekten av olika scenarion, allt från stigande priser på råvaror till brist på råvaror. Denna kunskap måste sedan översättas till omfattande och tydliga kassaflödesprognoser och flexibla strategier som kan anpassas för att effektivt hantera underskott och överskott av likvida medel.

Genom att använda lösningar för att hantera rörelsekapital från Taulia, nu en del av SAP, kan finansansvariga lotsa sina företag till den bästa möjliga vägen. De kan välja att justera strategierna för fordringar och skulder eller utnyttja den lägsta kreditkostnaden. Dessutom kan tillgångar från rörelsekapital låsas upp med finansiella verktyg som dynamisk rabatt och finansiering av leveranskedjan.

Verktygen för att hantera rörelsekapital återspeglar de faktiska inflationsförhållandena med hjälp av AI-aktiverade prognoser och uppdaterade vyer som alltid är tillgängliga för affärsplaneraren. Från planering och simulering till att välja rätt finansieringsalternativ och kontrollera processer – samtliga funktioner arbetar synkroniserat för att koordinera alla kontantflöden. Allt tack vare en enda säker källa som är smidigt integrerad i hela företaget.

Medan varje beslut kokar ner till förflyttning av likvida medel, kan kombinationen av väl avrundad realtidsinformation, automatiskt genererade möjligheter och prediktiva insikter hjälpa företag att göra de bästa valen med tillförsikt. Och eftersom deras värden förändras över tiden, kan varor och tillgångar köpas och underhållas i framtiden till det ursprungliga priset till en kostnad som är lägre än inflationstakten.

Begränsa exponeringen för globala skillnader

Olika delar av världen har sällan samma erfarenhet av inflation, men en ökning av råvarupriserna ökar oundvikligen råvarukostnaderna. Och i regioner med högre eller instabil inflation kan valutor sjunka snabbt, vilket får växelkurserna att stiga.

Ekonomiska fluktuationer som sker globalt kan vara särskilt riskabla för företag som under de senaste åren har lånat kapital till låga räntor. Inflationen håller redan på att urholka deras planerade återbetalningsstrategi för utestående lån. Och ytterligare exponering för en annan regions instabilitet kan förvärra kostnadstrycket, pressa marginalerna och begränsa tillgången till kontanter ännu mer.

Med hjälp av verktyget SAP Treasury and Risk Management kan finanschefer och andra i ekonomifunktionen övervaka riskpositioner, råvaruprisförändringar och valutakurser, även under de mest volatila ekonomiska lägen. De kan utveckla kompatibla redovisningsstrategier med ett komplett revisionsspår, samtidigt som de följer regelverk som Market Infrastructure Regulation (EMIR) och den senaste versionen av International Financial Reporting Standard (IFRS 9).

Ekonomifunktionen får också underlag för att hantera skulder och investeringar mer effektivt. SAP Treasury and Risk Management erbjuder information om tillgängliga medel, balansrisk och avkastning på investeringen (ROI) och övervakar investeringar för att kunna agera mot potentiella räntefluktuationer. Dessutom kan upplånings- och utlåningstransaktioner under ett låns löptid fångas upp, analyseras och rapporteras när de inträffar.

Agera snabbt i dag – och förbered för morgondagen

När skapande och produktion av varor blir dyrare måste företagen bestämma sig för om de ska minska marginalerna eller överföra merkostnader till kunden. Det är ett svårt val, särskilt när människor redan känner av en sviktande ekonomi.

Genom att integrera SAP Digital Supply Chain med SAP Business Network, kan inköps-, leverans- och logistikorganisationer få den insyn de behöver för att generera mer intäkter från varje utgiftshändelse och optimera kostnadsminskningen. Tillsammans kan de köra simuleringar och vad-händer-om-analyser för att identifiera och engagera handelspartner med kapacitet och expertis för att hantera nya situationer som att öka produktionen och ytterligare minska kostnader och material.

Att effektivt hantera inflationsrisker kräver naturligtvis att företag har tillgång till rätt data för att fatta beslut och föra sina leveranskedjor framåt. Kombinationen av SAP Digital Supply Chain och SAP Business Network gör det möjligt för företag att hantera resurser mer strategiskt. Det hjälper till att öka produktiviteten, minska driftskostnaderna och frigöra personal för mer affärskritiskt arbete.

Dessutom kan man förebygga förseningar och stopp i leveranskedjan och på så sätt undvika intäktsförluster och oförutsedda kostnader. Allt tack vare god insyn i lager- och produktionskapacitet, tillgångsunderhåll och logistikprocesser.

Skydda företagets finansiella styrka

Med den senaste inflationsutvecklingen i åtanke är det viktigt för överlevnaden att hantera de finansiella riskerna i försörjningskedjan på ett bra sätt. Och företag som har tydlig överblick över såväl inköps- och leveranskedja som logistikdata och logistikprocesser kan ta snabba och kloka beslut vid rätt tidpunkt.

Många organisationer över hela världen använder redan SAP-lösningar som ett av de mest effektiva sätten att skydda sin ekonomi i tider av inflation. Därför står de i dag redo att möta en föränderlig ekonomi och bevara sin konkurrenskraft.

av Antti Soini, Sverigechef SAP 

Läs mer om hur SAP kan hjälpa ditt företag att hantera inflationsutmaningarna.

 

 

(Artikel i sitt original är skriven av Neil KrefskyEamon IdaHaresh Chhaya Max Hendrickx och kan läsas här: How Technology Alleviates Inflation Challenges | SAP News Center https://news.sap.com/2022/08/inflation-challenges-technology-alleviates/).