Nya sjukvårdsreformer kräver ny IT

Hälso- och sjukvården världen över står inför en rad utmaningar som kan sammanfattas till följande:

• Förbättrad patientnöjdhet och förbättrad upplevd kvalitet
• Förbättrad och jämlik hälsa för alla invånare
• Högre kostnadseffektivitet

Självklart kan inte en modell lösa sjukvårdens utmaningar, men en av de mest lovande lösningarna ser vi i värdebaserad sjukvård.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig