Sybase och Infotrust samarbetar för att öka försäljningen av Sybase IQ

Sybase har inlett ett samarbete med konsultbolaget Infotrust för att öka försäljningen av Sybase IQ – framför allt till företag i Danmark och Baltikum. Infotrust är specialiserat på business intelligence och SAP BusinessObjects och nu fokuserar man på att sälja integrerade lösningar till kunderna. Samarbetet inriktas inledningsvis på marknaderna i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig