SAP:s partner visar stark uppslutning kring SAP HANA

SAP HANA-plattformens potential ger också det växande ekosystemet av SAP-partner nya affärsmöjligheter för att skapa innovation och tillväxt. SAP fokuserar nu ännu starkare på sitt ekosystem kring SAP HANA genom att länka ihop olika typer av partner, möjliggöra utbyte kring lyckade utvecklings- och kundprojekt och lansera nya verktyg så att det går snabbt att komma igång med SAP HANA.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig