SAP utser Jef Sølvsteen till ny nordisk tjänstechef

SAP har utsett Jef Sølvsteen, 51, till ny chef för företagets tjänste- och konsultverksamhet i Norden. Han kommer att vara placerad i Köpenhamn med ansvar för försäljning och leverans av SAP:s hela tjänsteportfölj i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Baltikum från den 1 juni 2013. I sin nya roll kommer Jef Sølvsteen också att vara medlem av den nordiska ledningsgruppen.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig