Capgemini ger skjuts åt svensk ”industri 4.0” med SAP

Capgemini lanserar en ny fullskalig branschlösning för tillverkande industri i Norden, MFGPath. MFGPath bygger på SAP:s minnesdatabas, SAP HANA, och den senaste versionen av SAP:s affärssystemsvit – S/4HANA. Den paketerade mjukvaru- och tjänstelösning ger medelstora företag inom tillverkningssektorn en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nyttja SAP:s världsledande mjukvara.

Läs mer

SAP och Microsoft samarbetar kring realtidsinformation från verkstadsgolvet

SAP har inlett ett samarbete med Microsoft för att ge tillverkande företag möjlighet att hantera realtidsinformation. Genom att använda applikationen SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII) tillsammans med Microsoft Office 365 kan kunderna få en bättre överblick över vad som händer på verkstadsgolvet direkt i sina Microsoft Office-program.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig