SAP rozširuje najväčšiu obchodnú sieť sveta

Tlačová správa — WALLDORF, BRATISLAVA —  Nová obchodná sieť prepojí milióny organizácií. Obchodným komunitám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky, umožní im zvládať meniace sa ekonomické a geopolitické podmienky a posilní ich...

Čítať ďalej

Press Releases

← Staršie články

Žiadne ďalšie položky na načítanie

Žiadne ďalšie položky na načítanie

Postupujte podľa SAP News

WhatsApp aktualizácie

Registrácia