„Največja konkurenčna prednost finančno storitvenih podjetji je prilagodljivost,“ ugotavlja študija podjetja Economist Intelligence Unit

Vodilni v bančništvu in zavarovalništvu apelirajo na IT strokovnjake, da zagotovijo konkurenčnost njihovih podjetji

WalldorfPribližno 600 vodilnih strokovnjakov iz vseh pomembnejših svetovnih bank in zavarovalnic se strinja, da bosta tehnološki razvoj in spreminjanje navad komitentov odločilno vplivala na spremembe v poslovanju v prihodnjem obdobju.

Glede na raziskavo, ki jo je izvedela Economist Intelligence Unit in v kateri je sodelovalo 577 članov uprav vodilnih bank in zavarovalnic iz Evrope, Azije in Amerike, je bilo ugotovljeno, da bo sposobnost prilagajanja poslovnim modelov v prihodnosti postala bistvena konkurenčna prednost podjetji, ki delujejo znotraj finančne panoge.

Vse podrobnosti študije, ki jo je izvedla Economist Intelligence Unit pod pokroviteljstvom SAP AG , – “Business 2010: Financial Services; Embracing the Challenge of Change,” je na voljo na spletnem naslovu www.eiu.com/business2010/. Rezultati študije med drugim vključujejo naslednje pomembnejše ugotovitve:

Več kot 60 % anketirancev se strinja, da so novi poslovni modeli vedno bolj pomembni za zagotavljanje konkurenčne prednosti.
Med tem, ko so se v preteklosti banke in zavarovalnice osredotočale predvsem na razvoj novih produktov in storitev, pa sedaj prilagajajo strategijo v smeri vse hitrejšega tehnološkega razvoja novih poslovnih modelov, katerih glavni cilj je učinkovito upravljanje s komitenti in zagotavljanje najrazličnejših regulatornih zahtev.

Pričakovati je povečano konkurenco na račun združevanja in prevzemov.
Več kot 75 % anketirancev je prepričanih, da bodo združitve znotraj finančne panoge predstavljale večjo konkurenčno grožnjo, kot pa vstop novih igralcev v panogo.

Storitve, ki jih podjetja nudijo komitentom bodo najbolj odvisne od tehnologije.
Okoli tri četrtine anketirancev je prepričanih, da bodo prav področja, povezana s poslovanjem s komitenti ter razvoj novih produktov najbolj kritična s stališča IT. Banke in zavarovalnice bodo iskale sisteme za upravljanje s podatki ter najrazličnejša analitična orodja, ki jim bodo pomagala izboljšati odnose ter komunikacijo s komitenti z napovedovanjem obnašanja komitentov ter prepoznavanja novih prodajnih priložnosti.

Pravočasno in natančno upravljanje s podatki bo zelo pomembno.
Več kot polovica anketirancev je prepričanih, da bosta imela upravljanje s podatki ter pripadajoča analitika ključni vpliv na zmožnost prenove njihovih podjetji.

Tehnološke inovacije bodo bistvenega pomena.
Približno 84 % anketirancev je bilo mnenja, da bo tehnološki razvoj bistvenega pomena pri uvajanju novih strategij in poslovnih modelov .

Združevanje bo ključnega pomena
Izpolnjevanje regulatornih zahtev in vladanje podjetjem, vključujoč standard Basel II in zahteve Sarbanes-Oxley spreminjajo načine, po katerih podjetja poročajo finančne rezultate, upravljajo s kapitalom in merijo tveganja. Vpliv le-teh bo večji na višje razvitih finančnih trgih.

“Potem, ko je bila finančna panoga dolga leta neodvisna od sprememb, sedaj banke in zavarovalnice razmišljajo o uvedbi novih poslovnih modelov s pomočjo tehnoloških inovaciji s ciljem, ostati konkurenčen v prihodnjih petih letih” je povedal Thomas Balgheim, podpredsednik oddelka Financial Services pri SAP AG. “Študija, ki jo je izvedla Economist Intelligence Unit odkriva pogled v prihodnost finančne panoge. Odkriva, da fleksibilna IT struktura omogoča hiter odziv na nove zahteve komitentov ter regulatorne zahteve, kar prinaša odločilno konkurenčno prednost. SAP-jeva strategija omogočanja vodenja poslovnih procesov preko prilagodljive in odprte platforme SAP NetWeaver je podjetjem v finančni panogi v izdatno pomoč.“

Info o Economist Intelligence Unit
Economist Intelligence Unit je oddelek za poslovno informatiko v Economist Group, založniku The Economist-a. Kot globalna korporacija zaposluje preko 500 analitikov v 195 državah po svetu. Kot vodilni ponudnik tovrstnih storitev, s svojimi zanesljivimi analizami pomaga vodilnim v podjetjih širom sveta do lažjih odločitev.

Info o SAP for Banking
SAP for Banking je integrirana rešitev zasnovana z namenom upravljanja celovitega poslovnega okolja banke – od transakcijskega bančništva, preko CRM-ja do finančnega računovodstva, kontrole stroškov ter dobičkonosnosti in analiz tveganja. Z več kot 550 strankami v 60 državah sveta, SAP for Banking pomaga podjetjem v finančnem sektorju upravljati transakcije in odnose s strankami, hitro zaznati priložnosti na trgu in lažje razvijati nove produkte ter zaznavati potrebe komitentov. Več informaciji na ( http://www.sap.com/industries/banking/)

Info o SAP for Insurance
SAP for Insurance je specifična rešitev za zavarovalništvo, ki pomaga zavarovalnicam nad pregledom stroškov in zaznavanjem novih priložnosti, obenem ko upravlja še s podatki o zavarovancu. Moduli, ki jih združuje rešitev, lahko uvajamo postopoma, odvisno od prioritet, strategiji in razpoložljivih virov, s katerimi trenutno razpolaga zavarovalnica. Po celem svetu uporablja rešitev SAP for Insurance že 400 strank v več kot 45 državah. Rešitev SAP for Insurance je zasnovana prav za upravljanje in integracijo poslovnih procesov v zavarovalništvu. Več informacij na (http://www.sap.com/industries/insurance )