SAP-jeve rešitve uporablja vse več srednje velikih servisnih podjetij in mestnih uprav

Večje število srednjih storitvenih podjetij je izbralo rešitve podjetja SAP zaradi želje po izpopolnitvi in optimizaciji

NEWTOWN SQUARE, PensilvanijaSAP America Inc., podružnica podjetja SAP AG, je danes objavila, da se vedno večje število srednjevelikih storitvenih podjetij in mestnih uprav odloča za uporabo SAP-jeve programske opreme. Tisoč stotim ponudnikom storitev s celega sveta se je pridružilo še šest storitvenih podjetij in mestnih uprav v ZDA, ki pri delovanju uporabljajo SAP-jevo programsko opremo — mestno vodo-oskrbno podjetje Newport News Waterworks, podjetja EnergySouth (Mobile Gas), Gainesville Regional Utilities (GRU), Inland Empire Utilities Agency (IEUA), mesto Dallas in mestno podjetje Rochester Public Utilities (RPU) — so izbrali SAP-jeve storitvene rešitve z namenom, da bi optimizirali poslovne procese, izpopolnili uporabniške storitve in ustvarili bolj zanesljivo in hitrejše regulativno poročanje. Porast povpraševanja je še en dokaz, da je podjetje SAP najboljši dobavitelj za storitvena podjetja vseh velikosti, ki želijo povečati učinkovitost in se zavzemajo za transformacijo poslovanja na osnovi fleksibilnosti storitveno naravnane arhitekture (enterprise SOA) in platforme SAP NetWeaver®.

Storitvena podjetja vseh velikosti se med konkurenčnimi ponudniki odločajo za SAP, saj je vedno več podjetij seznanjenih s prednostmi, ki jih nudijo SAP-jeve storitvene rešitve za posamezne poslovne panoge. SAP-jeva programska oprema izpolnjuje kriterije in zahteve srednjevelikih podjetij, vključno z modularnim pristopom s pomočjo enostavno upravljivih aplikacij s hitro odzivnostjo, ki so cenovno dostopne, in kar je najbolj pomembno, združujejo znanja podjetja SAP in njegovih poslovnih partnerjev, ki so bila pridobljena po vsem svetu v 30-ih letih poslovanja s podjetji vseh velikosti, v več kot 25-ih industrijskih panogah.

“Z investiranjem v izpopolnjene tehnologije povečujemo zmožnost hitrejšega odziva na potrebe naših uporabnikov,” je dejal Charlie Huffman, finančni direktor podjetja Mobile Gas. “Naše partnerstvo s podjetjem SAP nam bo omogočilo, da na prvo mesto postavimo odnos do naših uporabnikov.”

SAP-jeva programska oprema predstavlja osnovo za projekt “Project Centerpiece” podjetja Mobile Gas, pobudo za nadgraditev poslovnih sistemov in procesov znotraj podjetja, ki bi podjetju zagotavljala izboljšane uporabniške storitve, kot tudi donosnost naložbe investitorjem. Mobile Gas nakupuje, prodaja in distribuira naravni plin skoraj 100.000-im zasebnim, poslovnim in industrijskim uporabnikom na področju mestu Mobile v zvezni državi Alabama.

Povečanje učinkovitosti

Kot vsa podjetja različnih velikosti, iščejo tudi srednje velika storitvena podjetja načine, kako povečati učinkovitost z zmanjšanjem obsega oz. odpravo ročnih postopkov, s standardizacijo postopkov, da bi zagotovili poenotenost in usklajenost, in z oblikovanjem enovite združljive platforme, ki omogoča večjo preglednost celotnega podjetja. Podjetja torej iščejo rešitve, ki po obsegu niso prevelike in preveč zapletene, imajo ustrezno velikost ter omogočajo hitro prenosljivost. Vedno več SAP-jevih uporabnikov spoznava, da predstavljajo njihove izvedbe SAP-jevih rešitev osnovo za projekte, ki prinašajo ugodnosti v vrednosti več milijonov ameriških dolarjev. Te ugodnosti so razlikujejo pri različnih storitvah na osnovi edinstvenih dejavnikov posameznega podjetja, vendar so običajno povezani z nižjimi skupnimi stroški lastništva (total cost of ownership – TCO) obveznih IT sistemov, s povečano produktivnostjo pri notranjih postopkih in pri zunanjem poslovanju, z bolj učinkovitim pobiranjem prihodkov in z nižjimi stroški dobave nadgrajenih uporabniških storitev.

Pridobitev notranjega vpogleda

Inland Empire Utility Agency (IEUA), regionalna agencija za upravljanje z odpadnimi vodami na območju južne Kaliforniji in vodilno podjetje na področju zagotavljanja kakovostne vode, ter zaščite okolja na območju regije Inland Empire v Kaliforniji, je izbralo SAP-jevo programsko opremo deloma tudi zaradi njenih zmožnosti s področja poslovne inteligence. Agencija IEUA bo delovala na osnovi rešitve »SAP xApp™ Manufacturing Integration and Intelligence (SAP xMII)«, sestavljene aplikacije, ki zagotavlja neposredno povezavo med operativnimi sistemi v tovarni in preostalimi deli podjetja.

Aplikacija SAP xMII bo agenciji IEUA omogočila transformacijo njenega poslovanja z vpeljavo spletnega upravljanja vseh obstoječih tovarniških, vzdrževalnih, laboratorijskih in ostalih informacijskih sistemov in s tem zagotovila skupen vmesnik za vse uporabnike znotraj organizacije. Portalska rešitev je usklajena z najnovejšimi brezžičnimi trendi, kar omogoča strojnim delavcem, menedžerjem in partnerjem iz dobavne verige nadzor nad pomembnimi informacijami prek tabličnih računalnikov, telefonov in ostalih spletnih aplikacij. Zaradi nastajajočih standardov, kot je npr. Simple Object Access Protocol (SOAP), podpira ta sestavljena aplikacija v jeziku XML vse avtomatizacijske sisteme in s tem poenostavlja povezovanje v aplikacije, ki podpirajo elektronsko upravljanje virov (e-sourcing) , kot je npr. integralni informacijski sistem podjetja (enterprise resource planning – ERP), skladišče poslovnih informacij in optimizacija dobavne verige.

“Zmožnost integracije je bila ključna pri izboru podjetja SAP”, je ob predstavitvi dejal Dean Martin, vodilni menedžer za področje financ in administracije pri agenciji IEUA. “Neučinkovitost pri številnih nepovezanih sistemih je povzročila izčrpavanje virov in predstavlja oviro pri skupinskem upravljanju in rešitvah. Zmožnost sinhronizacije poslovnih postopkov, ki jo bo zagotovilo podjetje SAP, bo odpravila odvečno administracijo, zmanjšala konflikte med posameznimi oddelki in omogočala agenciji nadzor nad stroški. Ugotovili smo, da nudi SAP najboljšo podjetniško rešitev, ki zadovoljuje večino potreb agencije, za dostopno ceno.”

Osrednja pozornost namenjena uporabnikom in zaupnosti

Rochester Public Utilities, RPU, podjetje mesta Rochester, je največji mestni storitveni servis v državi Minnesota. RPU oskrbuje z elektriko več kot 42.000 uporabnikov, z vodo pa več kot 31.000 uporabnikov in ima na letni ravni skoraj 100 milijonov ameriških dolarjev prihodkov. RPU je izbral rešitev »SAP for Utilities« zaradi zmožnosti učinkovite optimizacije operativnih sistemov znotraj podjetja RPU in na področju neposrednega poslovanja z uporabniki. V primerjavi z ostalimi proizvajalci je SAP prepričal ocenjevalno komisijo s svojimi izkušnjami v tej panogi in z zagotovitvijo finančne stabilnosti.

“Strateška usmeritev RPU-ja je vzpostavitev zaupanja med uporabnikom in podjetjem, in najbolj celovito rešitev, ki zadovoljuje ta kriterij, nudi SAP” je dejal Larry Koshire, glavni direktor podjetja RPU. “Organizacijske spremembe bodo omogočile vsestranski vpogled v vse uporabnikove interakcije, povezane z vsemi vidiki naše organizacije. To bo RPU-ju omogočilo vključitev delovno-postopkovnih tehnologij, zasnovanje organizacijske metrike, revizijo in spremembo postopkov, ter vpeljavo vmesnikov, tako za zunanje, kot tudi za notranje uporabnike.”

“Storitvena podjetja nudijo milijonom uporabnikov storitve, ki so zelo pomembne v vsakdanjem življenju” je dodal Chris Camino, podpredsednik podružnice SAP Americas in glavni direktor oddelka »Communications and Utilities«. “SAP-jeva zmožnost, da zadovolji njihove zahteve s fleksibilno in cenovno dostopno rešitvijo, predstavlja le prvi korak do uveljavitve na tem trgu. Naša nenehna tehnična podpora in osredotočenost uporabnikov na srednje velike ponudnike storitev je povzročila rast tržnega deleža in zagotovila stalno naraščanje števila zadovoljnih uporabnikov. SAP je svojo dejavnost na storitvenem področju uspešno razširil, saj ima v svetovnem merilu 1.100 uporabnikov.”