SAP predstavil poslovni načrt za razširjeno aplikacijo Product Lifecycle Management

Razvoj aplikacije Product Lifecycle Management omogoča razširitev njenega dosega na celotno poslovno mrežo in zagotavlja podjetjem pomoč pri spodbujanju inovacij in pospeševanju izdelave novih produktov in storitev

WALLDORF, NemčijaSAP AG ostaja zavezan ustvarjanju poslovne vrednosti s pomočjo inovacij, zato je v začetku avgusta predstavil poslovni načrt za aplikacijo Product Lifecycle Management (SAP PLM), ki bo podjetjem omogočala, da se uspešno soočijo z dvema prevladujočima poslovnima trendoma – s pospešenim tempom uvajanja sprememb in potrebo po diferenciaciji na osnovi razvoja inovacij v okviru poslovne mreže. V naslednjih treh letih bo razširjena aplikacija oblikovana na osnovi zmogljivosti obstoječe aplikacije SAP PLM, z namenom, da podjetjem ponudi celovito rešitev za končne uporabnike, ki bo pospešila in poenostavila njihovo produktno poslovanje ter zagotovila učinkovito sodelovanje z njihovimi poslovnimi mrežami. S pomočjo tega poslovnega načrta bo SAP svojim uporabnikom omogočil, da uporabijo aplikacijo PLM tudi izven tehničnega oddelka, na vseh pomembnih poslovnih področjih v okviru podjetja in tudi izven njega ter jim s tem omogočil poln izkoristek poslovnega potenciala aplikacije PLM.

“Aplikacija PLM se je razvila iz tehnologije, ki so jo sprva uporabljali predvsem inženirji, v tehnologijo, ki jo želijo menedžerji podjetij vpeljati v vse proizvodne postopke, ker želijo ostati konkurenčni na trgu,” je dejal Marc Halpern, direktor raziskovalnega oddelka pri podjetju Gartner, Inc. “Vedno večje število proizvajalcev implementira aplikacijo PLM z namenom, da bi pri poslovanju dosegali večje število produktnih in postopkovnih inovacij, boljšo produktno izvedbo, in da bi lahko uspešno plasirali nove produkte na trg v okolju, kjer so življenjski cikli produktov vedno krajši in obstaja le majhna možnost za ustvarjanje visokih dobičkov.”

Nove različice aplikacije SAP PLM, zasnovane na SAP ERP, bodo vplivale na delovanje storitveno naravnane podjetniške arhitekture (enterprise SOA). Kot prožna, storitveno naravnana aplikacija, bo SAP PLM nudila pomoč podjetjem pri njihovem sodelovanju z poslovnimi mrežami dobaviteljev, uporabniki in partnerji prek različnih IT sistemov z namenom, da bi na trg hitro in učinkovito pripeljali inovativne produkte. Aplikacija se bo razvijala na osnovi nadgradnje jedrnih PLM zmogljivosti, ki bodo prvič izvedene letos v okviru serije hitro izvršljivih sestavljenih aplikacij.

Boljše inovacije na področjih oblikovanja, razvoja in zmožnost hitre dostave novih produktov na trg, omogočajo poslovnim organizacijam doseganje boljše prepoznavnosti v primerjavi s konkurenco. Zaradi vedno večje kompleksnosti globalnega poslovanja potrebujejo organizacije odprt PLM sistem rešitev za končne uporabnike, ki pokriva razvoj in izvedbo storitev, saj te predstavljajo velik delež prihodkov. Uporabniki so deležni ugodnosti zaradi tesne medsebojne povezave med vsemi aplikacijami iz paketa SAP Business Suite, kar omogoča tekoč prenos podatkov in pretok procesov med aplikacijo SAP PLM in ostalimi aplikacijami, kot so npr. SAP ERP, SAP Customer Relationship Management, SAP Supplier Relationship Management in SAP Supply Chain Management. Aplikacija SAP PLM bo oblikovana tako, da bo nudila podporo postopkom upravljanja življenjskih ciklusov produktov v različnih industrijskih panogah, vključno s tehnično zahtevnimi nišnimi industrijskimi panogami, potrošniškimi produkti in procesnimi industrijskimi panogami, ki se bolj osredotočajo na produkt in upravljanje portfelja.

“V podjetju Kongsberg Automotive vsakodnevno uspešno uporabljamo aplikacijo SAP PLM pri stalni optimizaciji naših procesov upravljanja življenjskega cikla produktov in prepričani smo, da nam bodo bodoče nove funkcionalnosti omogočile, da ostanemo v samem vrhu v okviru naše panoge,” je dejal Per Högberg, projektni menedžer poslovnega sistema podjetja Kongsberg Automotive. “Ker smo proizvodno podjetje, je naš prihodnji uspeh odvisen od inovativnih produktov in rešitev. Trdno smo prepričani, da nam aplikacija SAP PLM zagotavlja ustrezne procese delovanja, ki omogočajo uspešno rast in konkurenčen boj v modernem poslovnem svetu.”

Prihodnji načrti za rešitev SAP PLM

Prve nadgradnje jedrnih zmožnosti rešitve SAP PLM bodo implementirane konec tega leta, ko bodo vneseni novi procesi za načrtovanje portfelja, ki bodo skrajšali čas prihoda izdelkov na trg. Zmožnosti, kot so npr. upravljanje z idejami in portfeljem, kot tudi upravljanje z viri in projekti bodo izboljšale upravljanje celotnega procesa inovacije.

V letu 2008 se bo SAP osredotočil na nadaljnjo poenostavitev uporabniškega vmesnika rešitve PLM z inteligentnim, na vlogah zasnovanim naborom informacij. Uporabniki bodo lahko enostavneje osvojili funkcionalnosti rešitve, za kar bo potrebno manj izobraževanja in le občasna uporaba priročnika, le-ta pa jim bo omogočila večjo učinkovitost in produktivnost. Poleg tega bo niz novih in razširjenih zmožnosti poenostavil mednarodno sodelovanje med vsemi družbeniki in nudil pomoč organizacijam pri strateškem razvrščanju njihovih mrež talentov.

Z novim PLM paketom nadgradenj bo SAP v letu 2009 uporabnikom omogočil upravljanje pospeševanja poslovanja s pomočjo izboljšane integracije vseh ustreznih procesov v razvoj produkta. Nove zmožnosti bodo omogočale upravljanje vseh s produktom povezanih informacij, kot so npr. ideje, dizajn, zahteve, različne nastavitve in struktura vzdrževanja, znotraj enega integriranega sistema in bodo optimizirale skladnost podatkov, kot tudi pretok procesov z oddelkov za dizajn in inženirstvo do proizvodnje, prodaje in storitev.

Naslednji PLM paket nadgradenj je načrtovan za leto 2010 in bo omogočal prisvajanje stvarnih informacij. Ta nadgradnja bo omogočala oblikovanje, simulacijo in sledenje digitalnega dizajna in proizvodnih procesov, na osnovi integracije z digitalnimi proizvodnimi orodji. Informacije o produktih iz vsega sveta lahko potem povežemo prek radiofrekvenčnih identifikacijskih (RFID) »tagov«, črtnih kod in senzorjev s podatki iz postopka razvoja produkta, kar zagotavlja večjo preglednost, odgovornost in natančnost na področjih, kot je npr. usklajevanje s predpisi in proizvodnja.

“Podjetje Kimberly-Clark je zavezano k izpolnitvi neizpolnjenih ali le deloma izpolnjenih potreb naših maloprodajnih in podjetniških strank in kupcev, kar izkazujemo z nenehnim pošiljanjem vedno novih produktnih inovacij na trg,” je dejala Sue Dodsworth, podpredsednica oddelka Enterprise Innovation Capabilities and Services pri podjetju Kimberly-Clark. “Da bi lahko zajamčeno izpolnili to zavezo, moramo posedovati pravi nabor poslovnih in tehnoloških orodij, ki bodo združljiva z našimi procesi odločanja pri razvoju produkta. Izbrali smo aplikacijo SAP PLM, ker verjamemo, da vključuje funkcionalnosti za podporo temu procesu in hkrati izboljšuje strateško upravljanje celotnega življenjskega ciklusa naših produktnih rešitev.”

V okviru lastne strategije skupnih inovacij SAP tesno sodeluje s partnerskimi skupnostmi pri reševanju vseh bistvenih panožnih vprašanj, kar prinaša izjemne ugodnosti njihovim uporabnikom. SAP tako sodeluje z licenčnimi prodajalci programske opreme, kot so denimo vsi večji prodajalci programske opreme CAD, pri razvoju aplikacij, ki povečajo in dodajo vrednost SAP-jevim rešitvam v različnih industrijskih panogah in poslovnih procesih, kot tudi s servisnimi partnerji, ki pomagajo SAP-jevim uporabnikom implementirati in integrirati SAP-jeve rešitve.

“Pri SAP-ju verjamemo, da predstavlja resnično vizionarstvo in največjo vrednost aplikacije PLM zmožnost vodenja celotnega ‘produktnega poslovanja’ – od same idejne zasnove do dizajna, proizvodnje in produktnih storitev,” je dejal Harald Stuckert, podpredsednik in generalni direktor oddelka za aplikacije PLM, SCM in proizvodnjo pri SAP AG. “S Hansom Thalbauerjem, novim vodjem oddelka Solution Management PLM, SAP uspešno uresničuje svoj poslovni načrt, nudi pomoč uporabnikom pri doseganju dobičkonosnosti produktov in poslovne rasti s pomočjo celovite, PLM rešitve za končne uporabnike«.”


O aplikaciji SAP PLM
Z aplikacijo SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) želi SAP svojim uporabnikom zagotoviti najboljšo možno integrirano celovito procesno podporo do končnega uporabnika, vzdolž celotnega življenjskega ciklusa produkta, ki bo ustvarjala donosnost in rast skozi inovacijo. SAP PLM pomaga podjetjem pri soočanju z izzivi kot so npr. učinkovitost, skrb za okolje, krajši življenjski cikel produkta, kot tudi z vprašanjem povezovanja po vsem svetu razpršenih poslovnih enot in projektnih skupin.
Ta rešitev predstavlja en sam vir za vse s produktom povezane informacije, ki so potrebne pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in omogoča strateško produktno načrtovanje, razvoj produkta in zagotavlja usklajenost s predpisi. Aplikacija SAP PLM sodi v družino poslovnih aplikacij SAP Business Suite, kar omogoča neposredno integracijo vseh pomembnih poslovnih informacij v procesu razvoja produkta.