SAP stavi na trajnostni razvoj poslovanja

LjubljanaDružba SAP AG v osrčje svoje poslovne strategije, ki narekuje preprosto boljše poslovanje podjetij, postavlja trajnostni razvoj. V svojem četrtem letnem poročilu o trajnostnem razvoju SAP podjetjem podaja primere, kako doseči dobičkonosno in razvojno orientirano poslovanje. Veliko vlogo pri transparentnem poslovanju družbe igra tudi dvosmerni dialog z delničarji ter uporaba medijskih in družabnih platform.

“Vloga informacijskih tehnologij v sodobni družbi je vse večja, saj so navadno jedro inovacij, ki odgovarjajo na nove poslovne izzive. Trajnostni razvoj smo zato v SAP postavili v osrčje svoje poslovne strategije, naše inovacije pa temeljijo tudi na razvoju zaposlenih, saj le-ti neposredno vplivajo na razvoj poslovanja. V poročilu o trajnostnem razvoju družbe prikazujemo več naprednih usmeritev, po katerih bomo poslovali v prihodnje,” je povedal direktor oddelka za trajnostni razvoj v družbi SAP Peter Graf.

Poročilo obravnava uporabo inovativnih rešitev, s katerimi podjetja trajnostni razvoj spremenijo v poslovne priložnosti, rast ter zaslužek. SAP v poročilu razkriva razloge za odlične dosežke iz leta 2010, ko je podjetje kljub znatni rasti uspelo znižati ogljični odtis za 6 odstotkov. Ta je sedaj že četrtino manjši od svoje najvišje vrednosti, dosežene leta 2007. Podjetje SAP je torej na dobri poti, da doseže zastavljene cilje, ki predvidevajo znižanje toplogrednih izpustov na raven iz leta 2000 do leta 2020. Slednje dosega z realizacijo številnih projektov s področja energijske učinkovitosti poslovanja, vpliva na prevoz zaposlenih na delovno mesto ter naložbami v obnovljive vire energije, ki danes predstavljajo 48 odstotkov vse električne energije, ki jo porabi družba SAP.

Kot del prizadevanj s področja trajnostnega razvoja družba pušča tudi jasen vpliv na širše družbeno okolje, saj želi pozitivno vplivati na milijon ljudi. Leta 2010 so zaposleni v SAP zbrali več kot 59.000 ur prostovoljnega dela, družba pa je več kot 715 neprofitnim organizacijam podarila različne tehnološke rešitve.

SAP, sicer pionir s področja poročanja o trajnostnem razvoju, v letošnjem poročilu predstavlja nove funkcionalnosti. Med njimi najdemo dvosmerni dialog z delničarji ter uporabo medijskih in družabnih platform. Poročilo je na voljo v spletnem, interaktivnem zapisu, do njega pa lahko dostopajo tudi uporabniki pametnih mobilnih telefonov ali tabličnih računalnikov. Dodatno je poročilo integrirano z družabnimi omrežji, kot sta Facebook in Twitter.

SAP je podatke, vsebovane v poročilu, meril s pomočjo rešitev SAP Carbon Impact OnDemand, SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management ter SAP BusinessObjects Explorer. Celotno poročilo o trajnostnem razvoju družbe SAP v letu 2010 je na voljo na spletni povezavi www.sapsustainabilityreport.com.

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič

SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2010 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o.. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebito opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.