Operativno učinkovito poslovanje je boljše poslovanje

Brdo pri KranjuStroka si je enotna: ključ do uspeha je sestavljen iz več plasti – dobrega medsebojnega sodelovanja zaposlenih in strank, kakovostnih poslovnih odločitev, prilagodljivosti organizacije na spremenjene poslovne ali tržne razmere ter doseganja visoke operativne in stroškovne učinkovitosti. To je bilo eno ključnih sporočil včerajšnjega poslovnega dogodka SAP World Tour 2011, na katerem so strokovnjaki obravnavali številne nove poslovne modele ter prikazali, kako nove možnosti povezovanja in poslovne mreže pripomorejo k boljšemu poslovanju.

Dejstvo je, da se poslovni modeli nenehno razvijajo, hkrati pa se načini dela ljudi in uporabe programske opreme hitro spreminjajo. Temu morajo slediti tudi ponudniki informacijskih rešitev. SAP vlaga veliko finančnih in drugih virov v oblikovanje poslovnih rešitev, ki bodo podjetjem omogočile doseganje konkurenčnih prednosti in kar najboljšo izrabo lastnih virov. Pri tem v okviru zaveze »RUN BETTER« prednjačijo rešitve za sodelovanje, za poslovno odločanje ter rešitve, s katerimi podjetja dosežejo večjo prilagodljivost poslovanja in operativno učinkovitost. Družba SAP premore tudi vrsto poslovnih rešitev, prilagojenih podjetjem v posameznih industrijah, s katerimi ta podjetja še lažje dosežejo učinkovito poslovanje in se posvetijo iskanju in uresničevanju konkurenčnih prednosti.

„Razvoj poslovanja od podjetij zahteva stalno osveževanje in izboljševanje svojih konkurenčnih prednosti. Gre za procese nenehnega inoviranja, ki jih je preprosto treba vključiti v poslovno strategijo. Globalne spremembe vodi in določa tehnologija. Velika podjetja danes ustvarijo kar polovico svojih prihodkov na račun izdelkov, ki so bili predstavljeni v zadnjih 10-ih letih. Verjamemo, da lahko na račun naših novih inovacij vsako podjetje jutri posluje še bolje kot danes,“ je ob odprtju SAP World Tour 2011 svoje misli strnil direktor SAP Slovenija Simon Kaluža.

V uvodnem predavanju je strateški direktor marketinga za področje rešitev SAP Business Objects Timo Elliot slušateljem razložil pomen konkurenčnih prednosti za sodobno poslovanje in predstavil najbolj učinkovite načine diferenciacije poslovanja. Podjetjem je svetoval, naj negujejo tesne odnose s strankami in partnerji, saj na ta način s pomočjo zvestobe strank gradijo vrednost lastne blagovne znamke. Izpostavil je tudi pomembnost razumevanja poslovnih podatkov ter iskanja novih priložnosti s pripravo inovativnih izdelkov in storitev ter prilagajanjem obstoječih poslovnih modelov.

„Tudi v prihodnje se bo najbolje godilo podjetjem, ki bodo najbolj prilagodljiva in bodo pravilno predvidela spremembe na trgu ter pravočasno prilagodila svojo strategijo in poslovne procese novi realnosti. Uporaba napredne poslovne programske opreme vsekakor vodi do doseganja konkurenčnih prednosti,“ je izpostavil Elliot.

Udeleženci okrogle mize z naslovom Kako mobilno bo vaše poslovanje leta 2015?, so razpravljali o bližnji prihodnosti poslovanja v svojih podjetjih. Vsi so se strinjali, da se bo poslovanje preneslo na mobilne naprave, da nas bodo informacije sledile prek naprav in bo sprejemanje odločitev v realnem času na podlagi dobro in hitro predelanih podatkov veliko lažje in bolj usmerjene v želene posledice kot danes. Vsa informatizacija in tudi mobilizacija ključnih procesov bo prinašala tudi premik delovnih nalog zaposlenih iz manj zahtevnih in bolj rutinskih na veliko bolj zahtevna opravila. Mobilizacija poslovanja pa bo v prihodnje še bolj zabrisala meje med zasebnim in poslovnim življenjem, so si bili še enotni udeleženci okrogle mize.

V nadaljevanju so SAP strokovnjaki pokazali številne prednosti mobilnih rešitev, s katerimi podjetja pohitrijo in izboljšajo poslovanje danes. Več kot 300 udeležencev je bilo deležnih vpogleda v mobilne rešitve prihodnosti, ki so posledica spremenjenih poslovnih modelov, ki jih prinašata računalništvo v oblaku in računalništvo v pomnilniku.

„Izzive in kompleksnost, ki jih je s seboj prinesla eksplozija podatkov, je treba obvladati. V SAP-ju smo razvili tehnologijo računalništva v pomnilniku SAP HANA, ki nam omogoča, da milijone milijard poslovnih podatkov, razpršenih po različnih poslovnih sistemih, namesto v nekaj dneh obdelamo v nekaj urah. Poslovanje ne postaja zgolj mobilno, temveč bliskovito hitro,“ je povedal tehnološki direktor razvoja poslovanja v družbi SAP Mariano Kristensen.

Številni SAP partnerji iz slovenskega okolja so na dogodku predstavili svoje implementacije rešitev SAP na najrazličnejših poslovnih področjih. Z nasveti za uspešen tek, tako v zasebnem, kot poslovnem okolju, je udeležencem postregel še ultramaratonec Benjamin Piškur.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d. o. o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d. o. o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsa ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.