21 avstrijskih univerz do novih poslovnih priložnostmi in finančne neodvisnosti s pomočjo SAP-jevih rešitev

SAP AG objavlja, da je avstrijsko Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo standardiziralo svoje finančno upravljanje v vseh avstrijskih univerzah s pomočjo SAP-jevih programskih rešitev.

MariborGre za pri podporo razvoja vsake institucije v samostojno poslovno enoto. Istočasen zagon SAP-jevih inštalacij v živo v 21 univerzah v Avstriji, se je zgodil 5. januarja letos. Ta strateški korak so avstrijske univerze uradno objavile na 10. mednarodni konferenci evropskih univerz za informacijske sisteme, EUNIS 2004, ki poteka od 29. junija do 2. julija, 2004, v Mariboru.

Z novim nadzorovanjem procesov, kot so odločitve o državnem nadzoru proračuna in izobraževanja državljanov, je avstrijsko Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo potrebovalo standardizirano ERP rešitev (enterprise resource planning), ki pomaga vsaki univerzi voditi svoje poslovanje kot neodvisen poslovni subjekt. Z novimi zakonskimi odloki lahko vsaka univerza oblikuje svoj triletni proračun glede na svoje prednosti in sprejema odločitve v skladu s svojim poslovanjem, pridobivanjem sredstev, promocijami in se odloča o višini plač zaposlenih.

Zaradi potrebe po upoštevanju zakonskih določil, so se predstavniki ministrstva in univerz odločili za strateški korak s pomočjo SAP-ja. Implementacija rešitev je trajala 18 mesecev s pomočjo Siemens Business Services, SAP-ja in drugih partnerjev. SAP-jeve poslovne rešitve pomagajo univerzam na področju financ, kontrolinga in materialnega vodenja. Vsaka univerza lahko sedaj oblikuje prilagodljiv proračun in dvojno knjigovodstvo v skladu s poslovnimi zakoni, obenem pa razpolaga z celovitimi orodji za analitiko in poročanje.

Za zagotavljanje finančne transparentnosti in vodenja na podlagi trenutnih odločitev, je SAP omogočil univerzam integriran in prilagodljiv sistem za hitro in kvalitetno odločanje in povečanje konkurenčnosti tudi na mednarodnem trgu. V celotnem avstrijskem univerzitetnem izobraževalnem sistemu je vključenih 200 000 študentov in 20 000 zaposlenih.

SAP za več kot 650 strank, institucij za razvoj in izobraževanje zagotavlja integrirane rešitve za pospeševanje raziskovanja, poučevanja in študiranja, kakor tudi upravljanje osnovnih procesov na univerzah in administraciji. Rešitev vključuje upravljanje subvencij in skladov, informiranje študentov, zaposlovanje ter vodenje financ in računovodstva. Več informacij o panožno prilagojenih rešitvah, ki jih SAP ponuja pod imenom SAP for Higher Education & Research je na voljo na http://www.sap.com/highered/ .